Liryka - typy wierszy.

Chcę Wam w prosty sposób wytłumaczyć jak można zrozumieć i zapamiętać typy wierszy, więc nie oczekujcie ode mnie wyszukanych zwrotów, super opisów i jeszcze nie wiem czego! To będzie prosto napisana, czytelna, przejrzysta i nieskomplikowana (specjalnie dla mało rozumnych jak np, ja :] ) notatka, która ma na celu wam wszystkim pomóc.

TYPY WIERSZA (najważniejsze)
♥ stroficzny
♥ stychiczny
♥ biały
♥ sylabiczny
♥ sylabotoniczny
♥ toniczny
♥ wolny
♥ nieregularny
♥ graficzny

Tak. Uznałam, że to są najważniejsze typy wiersza i takie właśnie mam zamiar zaprezentować na j. polskim :) . Ja to zapamiętuję w ten sposób:

stroficzny (podział na strofy)
stychiczny (brak podziału na strofy)
biały (bez rymów)
sylabiczny (jednakowa liczba sylab, stały akcent)
sylabotoniczny (podobnie jak sylabiczny, lecz bardziej zrytmizowany)
toniczny (jednakowa liczba akcentów i rytm)
wolny (powtarzające się wersy, intonacyjny i nieregularny)
nieregularny (jest nieregularny - pomysłowe, nie?; jest też zróżnicowany rytmicznie)
graficzny (przedstawia jakiś obraz)

I po 5 minutach nauki (a przychodzi mi ona z wielką trudnością) byłam w stanie napisać taką notatkę. Oto prosty sposób jak na chwilę przed lekcją nauczyć się typów wierszy na polski. Polecam inne moje artykuły, które także zawierają proste sposoby na naukę.. no... może będą bardziej rozbudowane :)

To pozdrawiam i życzę miłej nauki języka polskiego.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Opracowanie wszystkich epok, dokładna interpretacja wszystkich lektur i wierszy

A N T Y K
1. RAMY CZASOWE
Początek: VIII w.p.n.e. - Homer
Koniec: IV w.n.e. - upadek imperium Rzymskiego
2. TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ
1. Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowa...

Język polski

Literatura i jej klasyfikacje

1. Wyznaczniki literatury:

• funkcja estetyczna - przynależność literatury do dzieł sztuki
• fikcyjność - występowanie elementów zmyślonych w fabule
• obrazowość - zdolność literatury do wywoływania w wyobraźni ...

Muzykologia

Historia muzyki

STAROŻYTNOŚĆ
(3 tyś. lat p.n.e. – ok. 5 wiek n.e.)

Muzyka rozwijała się na czterech obszarach:
Ř Mezopotamia
Ř Palestyna
Ř Egipt
Ř Grecja
Dowiadujemy się o jej istnieniu przede wszystkim z:
Ř przek...

Muzyka

Historia muzyki - średniowiecze

ŚREDNIOWIECZE – charakterystyka ogólna
476r. - 1500r.
W średniowieczu kształtują się odrębne państwa oraz powstaje jednolita organizacja kościelna. Rywalizacja władz kościelnych i świeckich stała się powodem licznych konflik...

Język polski

Interpretacja wiersza „Po ciemku” z cyklu „Powieść o rozumnej dziewczynie” autorstwa Bolesława Leśmiana

Bolesław Leśmian
„Po ciemku”

Wiedzą ciała, do kogo należą,
Gdy po ciemku, obok siebie leżą!
Warga - wardze, a dłoń dłoni sprzyja –
Noc nad nimi niechętnie przemija.
Świat się trwali, ale tak niepewnie...