List do Pana Tadeusza od księdza Robaka.

Kochany Tadeuszu,

Moje życie zbliża się ku końcowi, w związku z czym teraz jest odpowiedni moment, żeby wyjawić Ci sekret skrywany przeze mnie prze lata. Byłoby mi bardzo trudno powiedzieć Ci o tym wprost, dlatego postanowiłem napisać list.

Otóż, drogi synu, wielokrotnie posądzano mnie o zdradę ojczyzny. O to, że przyłączyłem się do Moskali. Wiedz, że to perfidne kłamstwo! Wzięło się ono stąd, że podczas zajazdu Moskali na dwór Stolnika zobaczyłem tego podłego człowieka na werandzie i odruchowo strzeliłem w jego stronę. Trafiłem tak celnie, że wkrótce wyzionął ducha. Zdałem sobie sprawę, że mój czyn był haniebny. Na swoje usprawiedliwienie mam jedynie to, że kochałem jego córkę, a on poczęstował mnie czarną polewką. Ewa była jedyną kobietą, którą naprawdę kochałem. Po zabiciu stolnika wyemigrowałem. Chciałem zapomnieć o przeszłości, o niespełnionym uczuciu. Jakiś czas później ożeniłem się z Twoją matką. Chcę, żebyś wiedział, iż nie poślubiłem jej z miłości, ale żeby zapomnieć o Ewie i swoim podłym czynie. Po śmierci Twojej matki zrozumiałem, ile było we mnie zła. Chciałem się zmienić, odpokutować za swoje grzechy. Wstąpiłem do zakonu bernardynów i przybrałem nazwisko Robak. Jako ksiądz uczestniczyłem w przygotowaniach do powstania w naszej ojczyźnie. Drogi Synu, wiem, jak wielką krzywdę wyrządziłem Tobie i Twojej matce. Wiedz jednak, że zależało mi na Tobie, w związku z czym zleciłem opiekę nad Tobą Telimenie.
Wybacz mi, Synu. Może za jakiś czas będziesz w stanie zrozumieć mój brak opieki nad Tobą. Nie liczę na to, że obdarzysz mnie synowską miłością, ale wierzę, że już po tamtej stronie będzie nam dane się spotkać i porozmawiamy jak ojciec z synem.
Bywaj zdrów, Synu!
kochający Cię ojciec
Jacek Soplica

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Plan wydarzeń Pana Tadeusza.

Księga I: Gospodarstwo

1. Inwokacja.
2. Powrót Tadeusza ze szkół
do Soplicowa.
3. Pierwsze spotkanie z tajemniczą mieszkanką pokoju Tadeusza.
4. Powitanie Sędziego.
5. Uczta na zamku.
6. Przemowy Sędziego o g...

Język polski

Streszczenie Pana Tadeusza z wyszczególnieniem rozdziałów

Księga I Dzień pierwszy

Gospodarstwo
Do litewskiej wsi, Soplicowo, przyjeżdża dwudziestoletni Tadeusz Soplica, który wraca z Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie ukończył studia. Młody Tadeusz zastaje zupełnie pusty dom, ora...

Język polski

"Pan Tadeusz" opracowanie.

Dzieje zamku Horeszków.
Gerwazy ukazał nam zamek jako miejsce spotkań szlachty okolicznej, miejsce sejmików i narad szlachty, podczas których pito wino z wielkich kuflów. Tu zbierano się na łowy, na sejmy, imieniny pańskie. Tu, w zamku,...

Język polski

"Pan Tadeusz" streszczenie.

Dzieje zamku Horeszków.
Gerwazy ukazał nam zamek jako miejsce spotkań szlachty okolicznej, miejsce sejmików i narad szlachty, podczas których pito wino z wielkich kuflów. Tu zbierano się na łowy, na sejmy, imieniny pańskie. Tu, w zamku,...

Język polski

Romantyzm

Romantyzm jako prąd umysłowy i literacki rozwijał się w Europie od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789-1799) do końca lat czterdziestych XIX wieku, a w wielu literaturach narodowych nieco dłużej.

Fundamentalnym składnikiem ...