Architektura w Romantyzmie.

Architektura romantyczna nie wypracowała nowych form,natomiast łączyła różne style.
Neogotyk pojawił się w Anglii-w której średniowieczne formy trwały na prowincji aż po wiek XVII i zawsze były dobrze przyjmowane, w ślad za Wyspami Brytyjskimi poszły Niemcy które przyjęły go za styl narodowy. Styl ten znacznie trudniej przyjmował się w Francji- głęboko przesiąkniętej klasycyzmem.
Zamiłowanie tym stylem wynikało z romantycznej wizji historii. W średniowieczu widziano epokę wielkich czynów, szlachetnych rycerzy. Średniowiczna architektura przywoływała nastrój barwnej wizji przeszłości pełnej tajemniczych i fantastycznych zdarzeń.Nie bez znaczenia był tu sentymentalno-romantyczny gatunek literacki-tzw.powieść gotycka.Te powieści grozy za scenerię miały zawsze ponure gotyckie zamczyska.-

Architektura;.
Ściany były zdobione malowidłami przodków, średniowieczne zbroje,dawne świeczniki.

1.Używano wielu sztuczek –cegły i kamienie sztucznie postarzano,część budowli stylizowano na zrujnowane-wszystko po to aby silniej oddziaływać na emocje widza.
Miała wzruszać, skłaniać do zadumy. malownicza i nastrojowa.
Elementy gotyku; łuki ostre, sklepienia krzyżowe, wieże i najeżone blankami mury,gotyk traktowano jako kostium nakładany na konstrukcję(motywy nie miały nic wspólnego ze strukturą).
Nie stworzyła wielkich zespołów miejskich jak klasycyzm. Realizowała się przede wszystkim w rezydencjach, kościołach, rzadziej w budownictwie publicznym. Do największej realizacji neogotyckiej w dziedzinie budowli publicznych można zaliczyć Parlament w Londynie, stał się wzorem dla budowli tego typu w Europie np. w Budapeszcie.
Architekci fascynowali się również tym co egzotyczne. W parkach wznoszono domki tureckie, mauretańskie. W Polsce przykładem tej tendencji jest Zamek w Kórniku-połączone elementy neogotyckie, mauretańskie, indyjskie.

Romantyzm był nieco afektowany , lubił efekty i sztuczki. Do zasług należy niewątpliwie umiejętne wiązanie architektury z pejzażem i wprowadzenie budowli, które zamiast na spełnianie określonych funkcji stawiały na estetyczną i emocjonalną przygodę odbiorcy.
Dzieło romantyczne nie musiało spełniać konkretnych wymogów stylowych. Chodziło raczej o pewien specyficzny wyraz budowli.

Dodaj swoją odpowiedź
Kulturoznawstwo

notatka o romantyzmie. architektura, malarstwo rzeźba . opisać przedstawicieli F. Goya , P. Michałowski.

notatka o romantyzmie. architektura, malarstwo rzeźba . opisać przedstawicieli F. Goya , P. Michałowski....

Język polski

Związek Literatury i sztuki w modernizmie.

Na czym polega związek Literatury i sztuki w modernizmie??przykłady

Modernizm, Młoda Europa, Młoda Polska, neoromantyzm, symbolizm - istnieje bardzo dużo nazw którymi można określać okres końca XIX w. Jednak są to tylko nazwy i n...

Język polski

Sztuka epoki modernizmu słusznie nazywana mianem neoromantyzmu.

Modernizm, Młoda Europa, Młoda Polska, neoromantyzm, symbolizm - istnieje bardzo dużo nazw którymi można określać okres końca XIX w. Jednak są to tylko nazwy i nie powinny być dla nas najważniejsze. Prawdziwy problem tkwi w tym czy epoka ...

Filozofia

Estetyka

Krytyka władzy sądzenia Kanta Kant nie używał wyrazu ?estetyka? w tym znaczeniu; nazywał tę dyscyplinę ?krytyką władzy sądzenia? bo w XVIII w. ?sądzenie?, ?sąd? oznaczały specjalnie sąd smaku, ocenę estetyczną. Kant nie miał doświa...

Język polski

Średniowiecze - konspekt. Sztuka barokowa

9-10. „Bogurodzica” jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie

„Bogurodzica” jest najwspanialszą i najstarszą polską pieśnią religijną. Nie znamy dokładnej daty jej powstania. Jej powstanie wiąże si�...