Mezopotamia

Mezopotamia- (po polsku międzyrzecze), położona jest, jak sama nazwa wskazuje pomiędzy (dwoma) rzekami, są nimi Eufrat i Tygrys.
Leży zatem w miejscu gdzie stykają się półwyspy: Arabski i Azja Mniejsza, a także na przekór sztucznym podziałom geograficznym trzy kontynenty: Europa, Afryka, oraz Azja. Położene takie w czasach starożytnych było wręcz wymażone dla powstania silnej i wpływowej cywilizacji, tutaj bowiem między dwoma rzekami istniały żyzne gleby, ważny czynnik rozwoju rolnictwa, głównej gałęzi ówczesnej gospodarki. Terytorium Mezopotamii było również miejscem w którym krzyżowały się główne szlaki handlowe Azji, Europy, oraz Afryki. Na obszarze tym istnieją obecnie dwa zwalczające się państwa- Irak i Kuwejt.

Bogactwa naturalne.
Bogactwa naturalne to ważny czynnik rozwojowy, mimo to -a raczej właśnie dla tego postanowiłem poświęcić im oddzielny akapit.Ziemie położone w południowej części tej krainy -nad dolnym Tygrysem i Eufratem posiadały bardzo żyzną glebę -żyźniejszą, aniżeli ta w Egipcie.Jenakże poza nią pozbawione były innych bogactw naturalnych takich jak:
- kamień
- drewno
- rudy metali
- kamienie szlachetne i półszlachetne
- barwniki mineralne
Pociągało to zasobą konieczność ich importu choćby z zachodniego Iranu, czy też północno-wschodniej Azji Mniejszej.
Natomiast w środkowej i północnej części Mezopotamii istniały lasy, oraz pokłady kamienia. Występowały tam równiez regularnie opady deszczu.Ziemia tam była jednak mniej urodzajna i wymagała większych nakładów by ją uprawić.To sprawiło iż początkowo to południe wiodło prym, póżniej jednak role się odmieniły.

. Sumerowie.
Najstarszą natomiast grupę osadników stanowili Sumerowie, którzy osiedlili się w południowej części Mezopotamii w 4-tysiącleciu p.n.e. To oni właśnie - tajemniczy przybysze; odegrali w dziejach "międzyrzecza" ważną, jak nie kluczową rolę. Ich zasług nie należy jednak upatrywać na polu militarnych podbojów - zamieszkiwali bowiem w licznych państewkach, obejmujących często swoim obszarem miasto i ziemie do niego przyległe; pełne i trwałe zjednoczenie południowej Mezopotamii, za czasów sumeryjskich, nigdy nie nastąpiło.
Potęga Sumerów nie tkwiła bowiem w sile militarnej, a w wiedzy - w ponadprzeciętnie rozwiniętej cywilizacji. To oni stworzyli najprawdopodobniej pierwsze pismo na Ziemii - pismo klinowe; jego narodziny datowane są jeszcze na koniec 4 tys.p.n.e. Pismo to bardzo szybko zyskało sobie uznanie wśród społeczeństw Bliskiego Wschodu - używano go w :
- Azji Mniejszej
- Syrii
- Fenicji
- zachodnim Iranie
W Egipcie pisma tego, w swej korespondencji dyplomatycznej; używali faraonowie.


Osiągnięcia Sumerów:
· budownictwo z suszonej cegły
· zikkuraty (zigguraty) - monumentalne budowle, ze świątyniami ku czci boga - An
· wiedza otycząca nawadniania
· produkcja kolorowego szkła
· wynalezienie koła garncarskiego
· ceramika zdobiona wzorami figuralnymi i geometrycznymi
· osiągnięcia w dziedzinie nauki:
· rozwinięta matematyka i geometria:
· obliczanie powierzchni pól ( już w 4-tysiącleciu p.n.e.)
· obliczanie stosunku obwodu koła do jego średnicy (pi)
· system sześćdziesiętny ( do dziś stopnie i jednostki czasu )
· stworzenie pisma klinowego (ok.3200r.p.n.e.)
· "Epos o Gilgameszu" (3-tys.p.n.e.)-najstarsze znane dzieło literackie
· rozwinięta astronomia:
· rok oparty na fazach księżyca
· podział doby na 12 podwójnych godzin
· rozwinięte prawo:
· pierwsze kodeksy np.: przepisy prawne Urnammu z 3-tys.p.


Bartosz K. lat 13

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Despotie wschodnie - Starożytna Mezopotamia i Egipt.

STAROŻYTNA MEZOPOTAMIA

Terytorium
Mezopotamia jest krainą geograficzno-historyczną, której terytorium znajduje się w dorzeczu dwóch wielkich azjatyckich rzek – Eufratu i Tygrysu. Nazwa tego obszaru jest więc połączeniem grec...

Historia

Mezopotamia.

MEZOPOTAMIA
Najstarsze cywilizacje rozwinęły się na Bliskim Wschodzie, na terenach obejmujących Mezopotamię i Egipt. Rozwinęły się one w dorzeczach dużych rzek, i rzekomo tym zawdzięczały swoje istnienie. Mezopotamia położona była ...

Język angielski

podstawowe zajęcia ludzkości? Mezopotamia , Indie , Chiny kto sprawował władzę ? Mezopotamia , Palestyna , Fenicja , Indie , Chiny w jakich bogów wierzyli ludzie? Mezopotamia , Palestyna , Fenicja , Indie , Chiny .

podstawowe zajęcia ludzkości? Mezopotamia , Indie , Chiny kto sprawował władzę ? Mezopotamia , Palestyna , Fenicja , Indie , Chiny w jakich bogów wierzyli ludzie? Mezopotamia , Palestyna , Fenicja , Indie , Chiny ....

Historia

Mezopotamia – kolebka cywilizacji europejskiej

Mezopotamia – kolebka cywilizacji europejskiej

Najstarsze cywilizacje rozwinęły się na Bliskim Wschodzie, na terenach obejmujących Mezopotamię i Egipt. Rozwinęły się one w dorzeczach dużych rzek, i rzekom tym zawdzięczały swoje...

Historia

Sumerowie - Mezopotamia - Babilon.

Najstarszą cywilizacją była cywilizacja sumeryjsko-babilońska 3500 lat p.n.e.
Mezopotamia była to ziemia położona między dwoma rzekami: Eufratem i Tygrysem stąd nazwa
Międzyrzecze.
Pierwszymi, którzy zamieszkiwali Mezopota...

Język angielski

W którym wieku powstał Egipt i Mezopotamia ?  Nad jakimi morzami leżą Egipt i Mezopotamia?   Potrzebuję na jutro, dzięki za pomoc.

W którym wieku powstał Egipt i Mezopotamia ?  Nad jakimi morzami leżą Egipt i Mezopotamia?   Potrzebuję na jutro, dzięki za pomoc....