Kultura hellenistyczna - definicja

KULTURA HELLENISTYCZNA powstała na skutek wymieszania się kultury greckiej z kulturami Wschodu.

Według wzorów greckich budowano pałace królewskie, teatry, łaźnie, ośrodki gimnastyczne. Ludność przejmowała grecką modę, poznawała dzieła literackie.

Powstawały piękne dzieła, np. posąg WENUS Z MILO, płaskorzeźby z WIELKIEGO OŁTARZA ZEUSA czy GRUPA LAOKOONA.

W pobliżu założonego w Egipcie miasta Aleksandria, zbudowano latarnię morską, uważaną za jeden z siedmiu cudów świata, która nie zachowała się do czasów współczesnych. W Aleksandrii też powstała pierwsza w świecie akademia nauk.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Podaj definicję: (definicja ma być opisana własnymi słowami) -kultura minojska - -||- mykeńska -wojna trojańska -hellada -alfabet grecki -Agora -akropol -sparta -perykles -teatr grecki -sokrates - platon -arystoteles -aleksander wielki

Podaj definicję: (definicja ma być opisana własnymi słowami) -kultura minojska - -||- mykeńska -wojna trojańska -hellada -alfabet grecki -Agora -akropol -sparta -perykles -teatr grecki -sokrates - platon -arystoteles -aleksa...

Turystyka i rekreacja

Turystyczne walory wód

2004-10-16
 Literatura:
Geoekologia turystyki i wypoczynku
Geografia turystyki – A. Kowalczyk
Geografia turystyczna Polski – Mijewski
Rzeki – J. Kutnian
Wody ziemi IV część encyklopedii Swiata – Kaniecki, Chińs...

Pedagogika

Filozofia

Człowiek w świetle tragedii greckiej:
Człowiek wydobywa się z ziemi-matki (bezpieczeństwo) i rzuca się na morze (pełne niebezpieczeństwa). Człowiek potrafi panować nad tym co rodzi się z ziemi, ale nie siłą fizyczną lecz rozumem. C...