Losy Andrzeja Radka

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym. Pochodził z rodziny chłopskiej, dlatego jego droga do wiedzy była trudna. Radek jak każde wiejskie dziecko wychowywał się sam. Od wczesnego dzieciństwa musiał pracować. Jego rodzice byli bardzo zapracowani i nie mogli poświęcić czasu synowi. Miłość do nauki zaszczepił w nim nauczyciel dworskich dzieci, który był największym autorytetem chłopca.

Gdy Kawka nauczył Jędrzeja pisać i czytać, umieścił go w szkole w Pyrzogłowicach. Kiedy bohater był w drugiej klasie, Paluszkiewicz zmarł. Zostawił on swojemu podopiecznemu część pieniędzy, które ten miał przeznaczyć na naukę. Chłopak przeszedł klase trzecia i czwartą, a potem zdał na patent. Po tym wydarzeniu udał się na wakacje w rodzinne strony. Pod koniec wakacji przyszło mu opuścić Pajęczyn. Bardzo przeżył opuszczenie wsi, ponieważ wiedział, że już więcej tu nie wróci.

Do Klerykowa bohater wybrał się na piechotę, ponieważ nie było go stać na pojazd. W połowie drogi szczęście uśmiechnęło się do Andrzeja. Przejeżdżał tamtędy furman, który zmierzał właśnie do Klerykowa i zabrał chłopca. Okazało się, że Płoniewicz poszukuje niedrogiego korepetytora. Został nim Radek, który oferował swoje usługi w zamian za mieszkanie. Gdy Jędrzej poszedł do szkoły wyśmiewano się z jego wiejskiego pochodzenia i chłopskiej gwary.

Przodował w tym Tymkiewicz, z którym bohater wdał się w bójkę. Miał zostać za to wydalony ze szkoły, jednak wstawił się za nim Marcin Borowicz. Jędrek brał udział w spotkaniach "na górce" u Gontali. Odwdzięczył się Borowiczowi, kiedy ten był załamany po wyjeżdzie "Biruty".

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Losy Andrzeja Radka, bohatera "Syzyfowych Prac" Stefana Żeromskiego.

Andrzej Radek jest chłopakiem, który urodził się i wychował w Pajęczynie Dolnym. Pochodzi z biednej, chłopskiej rodziny.
W młodości pracował pilnując gęsi i świnie. Robił to z przymusu i nieraz dostawało mu się za nieupilnowani...

Język polski

Losy Andrzeja Radka

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym. Pochodził z rodziny chłopskiej, dlatego jego droga do wiedzy była trudna. Radek jak każde wiejskie dziecko wychowywał się sam. Od wczesnego dzieciństwa musiał pracować. Jego rodzice byli bar...

Język polski

Droga do wiedzy Marcina Borowicza i Andrzeja Radka.

Droga do wiedzy Marcina Borowicza i Andrzeja Radka.


Zdobycie wykształcenia w czasach, gdy Polska znajdowała się pod zaborami, nie było rzeczą łatwą. Naród polski przeżywał wtedy szczególnie trudny okres swoich dziejów.

Język polski

Losy Andrzeja Radka "Syzyfowe Prace" Stefana Żeromskiego.

Jednym z głównych bohaterów „Syzyfowych Prac” niewątpliwie jest Andrzej Radek. Pochodził on z biednej, chłopskiej rodziny analfabetów i nie miał pieniędzy na edukację. Swoje dzieciństwo spędził w Pajęczynie Dolnym. Jego ojciec był...

Język polski

Jaką rolę odegrał przypadek w życiu Andrzeja Radka - opowiedz jego losy własnymi słowami.

Andrzej Radek urodził się jako biedny syn fornala, pracownika fizycznego u jednej z dziedziczek we wsi Pajęczyn Dolny. Prawdopodobnie podzieliłby los swojego ojca, gdyby nie pewien biedny student, zatrudniony również tam, gdzie ojciec Radka, a...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Marcina Borowicza i Andrzeja Radka

Marcin Borowicz i Andrzej Radek są bohaterami powieści Stefana Żeromskiego pt. „Syzyfowe Prace”. Chłopcy pochodzą z różnych miast i grup społecznych. Marcina poznajemy w drodze do szkoły elementarnej w Owczarach, natomiast Andrzeja podc...