Mezopotamia i jej bogactwa naturalne.

Mezopotamia (Babilonia) była położona pomiędzy rzekami Tygrys i Eufrat. Jej tak jakby stolicą był Babilon . Który zapewne znacie z wiszących ogrodów i zikkuratów, oraz z budowaniem wieży Babel i poplątaniem języków. Posługiwali się oni pismem klinowym a wynaleźli je Sumeryjczycy. Mezopotamia znana była też
z suchych klimatów i dla tego było zagrożenie zachorowania na malarię. Wiedzieli że rok ma już 365 dni.wynaleźli piwo. Znani są ze swego władcy Hammurabiego który żył w 6 w p.n.e. Gdyż napisał on 1 kodeks, który nazywał się Kodeksem Hammurabiego, którego główną zasadą było "Oko za oko ząb za ząb", Był on wyryty na 2 metrowym kamieniu.Abraham wyprowadził z tam tąłd palestyńczyków a dokładnie z miasta Ur, do Egiptu .

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Warunki naturalne, a rozwój gospodarczy Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

K. Wysmyk:


Bliski Wschód obejmuje państwa położone w południowo-zachodniej Azji i północno-wschodniej Afryce. Najczęściej do krajów Bliskiego Wschodu zalicza się: Arabię Saudyjską, Bahrajn, Irak, Iran, Izrael z Autonomią ...

Geografia

Największe zasoby naturalne świata

GOSPODARKA ZASOBAMI SUROWCÓW MINERALNYCH

Zasoby środowiska przyrodniczego są ograniczone. Wśród ogółu zasobów wyróżnia się odnawialne i nieodnawialne. Do nieodnawialnych na ogół zalicza się złoża surowców mineralnych. Do te...

Polityka

Historia polityki Państwa

Wykład 1
NAUKA- (Uwzględniając przedmiot, metody badań) dzielimy na : *nauki teoretyczne, nauki podstawowe, pojęcie abstrakcyjne, twierdzenia analityczne, * nauki stosowane, nauki praktyczne, problemy pragmatyczne, umiejętności, praktycz...

Administracja

Historia administracji.

Wykład 1
NAUKA- (Uwzględniając przedmiot, metody badań) dzielimy na : *nauki teoretyczne, nauki podstawowe, pojęcie abstrakcyjne, twierdzenia analityczne, * nauki stosowane, nauki praktyczne, problemy pragmatyczne, umiejętności, praktycz...

Geografia

Azja

Azja (gr. Ἀσία Asia Nazwa kontynentu pochodzi od greckiego słowa azjos oznaczającego muł rzeczny) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Sąsiaduje z Europą od zachodu, Afryką od południo...