Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

(miejscowość i dzień wysłania podania)
(Swoje imię i nazwisko)
(ul.nr domu)
(kod pocztowy, miejscowość, w której mieszkasz)

Dyrekcja
(i tu pod słowem dyrekcja piszemy pełną nazwę szkoły, do której się wybieramy)

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pierwszej klasy (np. Liceum ogólnokształcącego).

Prośbę swą motywuje tym, że obecnie jestem uczniem/uczennicą szkoły podstawowej (nazwa szkoły) w (wpisz swoją miejscowość) i po zakończeniu szkoły chciałbym kontynuować naukę, by w przyszłości podjąć studia.

Moje zainteresowania wiążą się z przedmiotami (tu należy wpisać przedmioty, które cię fascynują). W bieżącym roku osiągnąłem (tu należy wpisać osiągnięcia, jaki uzyskałeś/uzyskałaś w tym roku albo po prostu napisz czym się interesujesz)

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury.

Z poważaniem,
(tu musisz się podpisać)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

(miejscowość i dzień wysłania podania)
(Swoje imię i nazwisko)
(ul.nr domu)
(kod pocztowy, miejscowość, w której mieszkasz)

Dyrekcja
(i tu pod słowem dyrekcja piszemy pełną nazwę szkoły, do której się wybier...

Pedagogika

Profilaktyka Prof.UJ F. Wojciechowski- wykłady

KONCEPCJE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

WSTĘP
Wychowanie to uczynienie z istoty biologicznej istoty społecznej.
Socjalizacja i resocjalizacja.
Socjalizacja - ogół wpływów zamierzonych i niezamierzonych. Efektem jest jednostka ...