Zdania złożone współrzędnie

W zdaniach złożonych współrzędnie zdania składowe NIE SĄ uzależnione od siebie, nie określają się wzajemnie lecz uzupełniają.

Rodzaje zdań złożonych współrzędnie:

1). ŁĄCZNE - myśl jednego zdania łączy się z myślą drugiego zdania ze względu na związek w czasie, treści lub przestrzeni. Spójniki występujące najczęściej między zdaniami składowymi: i, a, oraz, tudzież, ani, ni.
PRZYKŁAD: Wieczorem posłucham muzyki i obejrzę film.
WYKRES ZDANIA
------.....------

2). PRZECIWSTAWNE - myśl jednego zdania jest przeciwstawieniem lub ograniczeniem myśli drugiego zdania. Spójniki występujące najczęściej między zdaniami składowymi: ale, lecz, jednak, zaś, natomiast.
PRZYKŁAD: Wieczorem posłucham muzyki, ale nie obejrzę filmu.
WYKRES ZDANIA
------>.....<------

3). ROZŁĄCZNE - treści zdań składowych nie mogą istnieć jednocześnie, wykluczają się wzajemnie. Spójniki występujące najczęściej między zdaniami składowymi: lub, albo, bądź, czy.
PRZYKŁAD: Wieczorem posłucham muzyki albo obejrzę film.
WYKRES ZDANIA
------<.....>------

4). WYNIKOWE - myśl jednego zdania jest wynikiem treści drugiego zdania. Spójniki występujące najczęściej między zdaniami składowymi: dlatego, więc, tedy, toteż, zatem.
PRZYKŁAD: Wieczorem będę słuchał muzyki, dlatego nie obejrzę filmu.
WYKRES ZDANIA
------>.....>------

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Polski Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie 1 Ustal, czy ponizsze zdania zawierają prawdziwe informacje. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. 1. Zdanie złożone współrzędnie to takie zdanie, w którym żadne ze zdań skład

Polski Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie 1 Ustal, czy ponizsze zdania zawierają prawdziwe informacje. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. 1. Zdanie złożone współrzędnie to takie zdanie, w któr...

Język polski

1.Dopisz spójniki i zdania składowe , tak aby powstały odpowiednie zdania złożone współrzędnie. Pamiętaj o przecinkach. (Łączne) Wyciągnąłem mapę..... (Rozłączne) Namówiłem ich na tę wyprawę.... (przeciwstawne) Jestem zmęczony........ (Wynikowe) W pob

1.Dopisz spójniki i zdania składowe , tak aby powstały odpowiednie zdania złożone współrzędnie. Pamiętaj o przecinkach. (Łączne) Wyciągnąłem mapę..... (Rozłączne) Namówiłem ich na tę wyprawę.... (przeciwstawne) Jestem zmęczo...

Język polski

Ułóż następujące zdania złożone współrzędnie: A. zd.złoż.współrzędnie łączne bezspójnikowe B.zd. złoż.współrzędnie łączne ze spójnikiem jak, również C. zd.złoż. współrzędnie łączne ze połączone spójnikiem bądź D. zd.złoż.współrzędnie przeciwstawne poł

Ułóż następujące zdania złożone współrzędnie: A. zd.złoż.współrzędnie łączne bezspójnikowe B.zd. złoż.współrzędnie łączne ze spójnikiem jak, również C. zd.złoż. współrzędnie łączne ze połączone spójnikiem bą...

Język polski

Zdania złożone współrzędnie i zdania złożone podrzędnie

ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE

Rodzaje zdań złożonych współrzędnie:
1. ŁĄCZNE - Czynności współistnieją ze sobą, czyli występują w jednakowym czasie i przestrzeni.
Przykład: "Adrian nie jest zdolny i uczy si�...

Język polski

z podanych wypowiedzeń wybierz i przepisz do zeszytu zdania złożone współrzędnie. Podkreśl w nich spójniki łączące wypowiedzenia składowe. Zaznacz zdanie złożone współrzędnie bezspójnikowe. Wypowiedzenia w załączniku. Plis na jutro

z podanych wypowiedzeń wybierz i przepisz do zeszytu zdania złożone współrzędnie. Podkreśl w nich spójniki łączące wypowiedzenia składowe. Zaznacz zdanie złożone współrzędnie bezspójnikowe. Wypowiedzenia w załączniku. Plis na ...

Język polski

Podaj po 4 przykłady każdego typu wypowiedzeń. Czyli: 4 równoważniki zdań, 4 zdania pojedyncze rozwinięte, 4 zdania pojedyncze nierozwinięte, 4 zdania złożone podrzędnie, 4 zdania złożone współrzędnie, 4 zdania wielokrotnie złożone. Z góry dziękuj

Podaj po 4 przykłady każdego typu wypowiedzeń. Czyli: 4 równoważniki zdań, 4 zdania pojedyncze rozwinięte, 4 zdania pojedyncze nierozwinięte, 4 zdania złożone podrzędnie, 4 zdania złożone współrzędnie, 4 zdania wielokrotnie z�...