Zdania złożone współrzędnie i zdania złożone podrzędnie

ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE

Rodzaje zdań złożonych współrzędnie:
1. ŁĄCZNE - Czynności współistnieją ze sobą, czyli występują w jednakowym czasie i przestrzeni.
Przykład: "Adrian nie jest zdolny i uczy się słabo."
spójniki: i, oraz, ni, ani, a, jak
wykres: ---- ... ----

2. ROZŁĄCZNE - Zdania składowe wykluczają się wzajemnie.
Przykład: "Jutro pójdę do sklepu albo posprzątam mieszkanie"
spójniki: albo, lub, czy, bądź
wykres: ----< ... >----

3. WYNIKOWE - Jedna czynność wynika z drugiej.
Przykład: "Adam się nauczył, więc może wygrać konkurs"
spójniki: więc, zatem, toteż, dlatego
wykres: ----> ... >----

4. PRZECIWSTAWNE - Czynności przeciwstawiają się sobie.
Przykład: "Chłopcy byli już zmęczeni, ale nie chcieli wracać do domu"
spójniki: ale, lecz, a, jednak, zaś, natomiast
wykres: ----> ... <----

ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE


W zdaniu podrzędnie złożonym jedno ze zdań składowych (podrzędne) wynika z drugiego (nadrzędnego) i nie może bez niego zaistnieć.

Rodzaje zdań podrzędnie złożonych:
1. PRZYDAWKOWE - jaki? który? czyje? ile?
Przykład: "Słowa, (jakie?) które kłamią wprowadzają błąd".

2. DOPEŁNIENIOWE - kogo? czego? (D.) komu? czemu? (C.) kogo? co? (B.) kim? czym? (N.)
o kim? o czym? (Msc.)
Przykład: "Wiem, (o czym?) że nic nie wiem."

3. OKOLICZNIKOWE:
- MIEJSCA - gdzie? skąd? dokąd? którędy?
- CZASU - kiedy? jak długo? w jakim czasie? dopóki? odkąd?
- SPOSOBU - jak? w jaki sposób?
- PRZYCZYNY - dlaczego? z jakiej przyczyny?
- CELU - po co? w jakim celu?
- PRZYZWOLENIA - mimo co? mimo czego?
- STOPNIA I MIARY - ile? jak bardzo?
- WARUNKU - pod jakim warunkiem?

4. ORZECZNIKOWE - kim jest? czym jest? jaki jest?
Przykład: "Nigdy nie byłeś taki, jaki jesteś" (Nie byłeś [jaki?] taki jaki ...)

5. PODMIOTOWE - kto? co?
Przykład: "Kto się najlepiej nauczył, ten wygra konkurs."
(Wygra konkurs (kto?) kto się najlepiej nauczył)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Ułożę 2 zdania złożone współrzędnie i 2 złożone podrzędnie ( dodatkowo do każdego zdania wykres)

Ułożę 2 zdania złożone współrzędnie i 2 złożone podrzędnie ( dodatkowo do każdego zdania wykres)...

Język polski

Napiszcie czy to są zdania złożone podrzędnie czy zdania złożone współrzędnie. A o to zdania : Mela zauważyła że Ala za nią chodzi . Chciała rozwiązać problem ale nie wiedziała jak. Może poskarży się rodzicom albo poprosi o pomoc panią. Mama poradziła

Napiszcie czy to są zdania złożone podrzędnie czy zdania złożone współrzędnie. A o to zdania : Mela zauważyła że Ala za nią chodzi . Chciała rozwiązać problem ale nie wiedziała jak. Może poskarży się rodzicom albo poprosi o po...

Język polski

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

1. Zdanie złożone - zdanie zawierające przynajmniej dwa człony (zdania składowe) i co najmniej dwa orzeczenia.
2. Zdanie składowe - jest to człon zdania złożonego, w budowie przypomina zdanie pojedyncze (jedno orzeczenie)....

Język polski

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie oraz wypowiedzenia

ZDANIA ZŁOŻONE (składa się co najmniej z dwóch wypowiedzeń)

1). Współrzędnie (części składowe nie są od siebie zależne)

Rodzaje zdań złożonych współrzędnie:
a) łączne
b) rozłączne
c) przeciws...

Język polski

Zdania podrzędnie złożone i zdania złożone współrzędnie

W zdaniu podrzędnie złożonym jedno ze zdań składowych (podrzędne) wynika z drugiego (nadrzędnego) i nie może bez niego zaistnieć.

Rodzaje zdań podrzędnie złożonych:
• Przydawkowe (jaki? który? Czyje? Ile?) np. Usta, któ...