Pokolenie Kolumbów

Wojna jest stanem wyjątkowym, burzy rzeczywistość, wkracza we wszystkie dziedziny życia. Z taką właśnie sytuacją przyszło się zmierzyć pokoleniu Kolumbów. Jest to pokolenie specyficzne. To ludzie młodzi, których wybuch wojny zastaje w momencie przełomowym w ich życiu. Stoją w progu dorosłości, przed nimi przyszłość, muszą dokonać ważnych wyborów, decydujących o ich przyszłym życiu, snują plany, marzenia. Wojna odbiera im to wszystko, wkracza brutalnie okradając ich z beztroski, stabilizacji, możliwości kształtowania normalnej przyszłości. Sytuacja ta uderza najbardziej w istoty wrażliwe, silniej i głębiej interpretujące rzeczywistość - w młodych twórców tego okresu. Poeci i prozaicy tworzą nadal, choć ich utwory są specyficzne w swej tematyce i gatunku. Tworzenie w takiej rzeczywistości jest niezwykle trudne, ale trudne nie znaczy niemożliwe. Udowadniają to m.in. Krzysztof Kamil Baczyński,Tadeusz Różewicz. I Tadeusz Borowski. .

Utwory Baczyńskiego przepełnione są wizjami zagłady, dostrzega przede wszystkim zagrożenie człowieczeństwa.

W utworze pt. "pokolenie II" mówi o tym ze świat trwa niezmienny, natura żyje swoim życiem tylko ludzkość ogarnęła ciemność. Wojna uczy ze nie powinno być sumienia ponieważ codziennemu życiu towarzyszy strach i bol należy także być człowiekiem o kamiennym sercu, bo tylko taki człowiek ma możliwość przetrwania.Przyg się swojemu pokoleniu i warunkom, w jakich przyszło mu żyć. W wierszu dominuje nastrój smutku i grozy i mroku, gdzie mrok symbolizuje zło, śmierć i zagubienie Ludzkość nieuchronnie zmierza ku zagładzie i nie ma możliwości przeciwstawić się biegowi historii.
Tadeusz Różewicz pisze już nieco z innej perspektywy. Wierszu "Ocalony" nakreśla postać człowieka, w którego psychice wojna wycisnęła piętno. Człowiek ten nie ma możliwości wyboru, bo jakiż tu wybór: śmierć w walce czy w ulicznej łapance, śmierć od postrzału czy śmierć głodowa, cierpienie fizyczne czy tortury psychiczne. Człowiek utracił system wartości, według którego mógłby żyć. Żyje w próżni, w poczuciu bezsensu. Szuka drogowskazu. Jest pozbawiony szansy na odzyskanie równowagi wewnętrznej. Nie można żyć w świecie pozbawionym wartości, nawet, jeśli się tym wartościom zaprzecza, człowiek potrzebuje stabilizacji, bezpieczeństwa, musi podjąć trud stworzenia tego świata na nowo. Natomiast wiersz Pt, "Lament" ma formę modlitwy i zwraca się do ludzi świata kultury i do Boga, ukazuje kontrast między młodym wiekiem a zebranymi doświadczeniami. Wojna zmieniła ludzi i okaleczyła psychikę zmieniając naturę ludzką w narzędzie zbrodni.

Tadeusz Borowski z kolei przedstawił w swoich utworach rzeczywistość i próbę przetrwania w obozie koncentracyjnym. Ukazuje człowieka wyniszczonego psychicznie, upodlonego. Nakreśla zachowania i postawy, które w normalnych warunkach nie miałyby miejsca. Wiersz pt. "pożegnanie z Marią" ukazuje obraz życia okupywanej Warszawy oraz formy okupacyjnego które pozwalają polakom przeżyć i zarabiać pieniądze. Bezprawie uczyniono prawem a rodzaje międzyludzkie zostały sprowadzone do kontaktów handlowych

Pokolenie Kolumbów jest pokoleniem wyjątkowym. Znalazło się w sytuacji ekstremalnej, bez przyszłości, bez szansy zrealizowania swego życia w normalnych warunkach. Wojna okaleczyła ich, odebrała najlepsze lata, a nawet życie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Pokolenie Kolumbów - twórczość.

Pokolenie Kolumbów- nazwa pokolenia pochodzi od tytułu powieści Bratnego „Kolumbowie. Rocznik 20”. Przedstawiciele: K.K. Baczyński, T. Gajcy, A, Trzebiński, A. Stroiński. To pokolenie twórców urodzonych w wolnej Polsce, które wkroczyło...

Język polski

Pokolenie Kolumbów - charakterystyka.

Pokolenie Kolumbów, tym mianem często określamy ludzi urodzonych w dwudziestoleciu międzywojennym, ludzi - młodzież, która walczyła w czasie II Wojny Światowej, o niepodległość Rzeczpospolitej. Jednak nikt nigdy nie zastanawia się nad t...

Język polski

Pokolenie Kolumbów

Wojna jest stanem wyjątkowym, burzy rzeczywistość, wkracza we wszystkie dziedziny życia. Z taką właśnie sytuacją przyszło się zmierzyć pokoleniu Kolumbów. Jest to pokolenie specyficzne. To ludzie młodzi, których wybuch wojny zastaje w ...

Język polski

wyjaśnij pojęcia (czsy wojny i okupacji) : - pokolenie Kolumbów - obóz koncentracyjny - Syberia - powstanie warszawskie - getto - Katyń - konspiracja - Holocaust

wyjaśnij pojęcia (czsy wojny i okupacji) : - pokolenie Kolumbów - obóz koncentracyjny - Syberia - powstanie warszawskie - getto - Katyń - konspiracja - Holocaust...

Język polski

Czy pokolenie Baczyńskiego rzeczywiście było pokoleniem, które nie zostawiło żadnego przesłania dla potomnych?

Moim zdaniem pokolenie Baczyńskiego zostawiło przesłanie dla potomnych. Postaram się to udowodnić w poniższej argumentacji.
Wg mnie pokolenie Kolumbów zostawiło najważniejsze przesłanie dla potomnych. Przesłaniem tym jest ich wielka ...

Język polski

Pokolenie kolumbów.

Przedstawiciele ok. 1920 roku to tzw. pokolenie dramatyczne lub Kolumbów. Życie dorosłe przypadło im na czas wojny, która nie pozwoliła cieszyć się młodością, szczęściem i miłością. Każdy obawiał się porwania przez gestapowców i ...