Wypisz wszystkie ułamki , których : a) licznik jest równy 2 , a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12. b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15, a mianownik jest równy 20.

Wypisz wszystkie ułamki , których : a) licznik jest równy 2 , a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12. b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15, a mianownik jest równy 20.
Odpowiedź

a)[latex] frac{2}{7}, frac{2}{8} , frac{2}{9} , frac{2}{10} , frac{2}{11} [/latex] b) [latex] frac{14}{20} , frac{13}{20} , frac{12}{20} , frac{11}{20} , frac{10}{20} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

wypisz wszystkie ułamki , których : Licznik jest równy 2 , a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12 Licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15 , a mianownik jest równy 20. proszę o pomoc

wypisz wszystkie ułamki , których : Licznik jest równy 2 , a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12 Licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15 , a mianownik jest równy 20. proszę o pomoc...

Matematyka

Wypisz wszystkie ułamki, których : a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12. b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15, a mianownik jest równy 20.

Wypisz wszystkie ułamki, których : a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12. b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15, a mianownik jest równy 20....

Matematyka

Wypisz wszystkie ułamki, których: a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą niż 15, a mianownik jest równy 20.

Wypisz wszystkie ułamki, których: a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą niż 15, a mianownik jest równy 20....

Matematyka

Wypisz wszystkie ułamki, których: a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą niż 15, a mianownik jest równy 20.

Wypisz wszystkie ułamki, których: a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą niż 15, a mianownik jest równy 20....

Matematyka

wypisz wszystkie ułamki których : a)licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b)licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15,a mianownik jest równy 20.

wypisz wszystkie ułamki których : a)licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b)licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15,a mianownik jest równy 20....