Wypisz wszystkie ułamki, których : a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12. b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15, a mianownik jest równy 20.

Wypisz wszystkie ułamki, których : a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12. b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15, a mianownik jest równy 20.
Odpowiedź

a)2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 b) 14/20 13/20 12/20 11/20 10/20

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Wypisz wszystkie ułamki , których : a) licznik jest równy 2 , a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12. b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15, a mianownik jest równy 20.

Wypisz wszystkie ułamki , których : a) licznik jest równy 2 , a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12. b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15, a mianownik jest równy 20....

Matematyka

Wypisz wszystkie ułamki, których: a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą niż 15, a mianownik jest równy 20.

Wypisz wszystkie ułamki, których: a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą niż 15, a mianownik jest równy 20....

Matematyka

Wypisz wszystkie ułamki, których: a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą niż 15, a mianownik jest równy 20.

Wypisz wszystkie ułamki, których: a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą niż 15, a mianownik jest równy 20....

Matematyka

wypisz wszystkie ułamki których : a)licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b)licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15,a mianownik jest równy 20.

wypisz wszystkie ułamki których : a)licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12, b)licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15,a mianownik jest równy 20....

Matematyka

1.Wypisz wszystkie ułamki , których : a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12 . b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15 , a mianownik jest równy 20 . Pomóżcie!! Błagam :)

1.Wypisz wszystkie ułamki , których : a) licznik jest równy 2, a mianownik jest liczbą naturalną większą od 6 i mniejszą od 12 . b) licznik jest liczbą dwucyfrową mniejszą od 15 , a mianownik jest równy 20 . Pomóżcie!! Błagam :)...