3. Warunki rozwoju i rozmieszczenie przemysłu w Europie.

3. Warunki rozwoju i rozmieszczenie przemysłu w Europie.
Odpowiedź

Rozbudowa polski Większość ludzi Nowa elektronika

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Rozmieszczenie ludności na świecie

Przemysł jest działem gospodarki narodowej w zakresie produkcji materialnej polegającej na wydobywaniu zasobów przyrody i ich przetwarzania w celu dostosowania ich do potrzeb człowieka. Procesy te odbywają się masowo przy użyciu maszyn i urz...

Geografia

Fazy rozwoju demograficznego

Faza pierwsza:
Nieznaczny wzrost liczby ludności. Współczynnik urodzeń i zgonów na wysokim poziomie.
Przyczyny:
-brak kontroli urodzeń
-zapotrzebowanie na siłę roboczą dzieci
-tradycje rodziny wielodzietnej
-liczne e...

Geografia

Materialy dotyczace państw Europy Srodkowej, Polska+Saseidzi, rys historyczny, warunki naturalne, zabytki.

Sąsiedzi Polski


Niemcy

Pełna nazwa państwa Republika Federalna Niemiec (D)Bundesrepublik Deutschland
Stolica Berlin
Powierzchnia 357 tys. km2
Ludność 82,1 mln (1997)
Gęstość zaludnienia 230 osób/km2<...

Geografia

Rozmieszczenie ludności na świecie, czynniki wpływające na gęstość zaludnienia

Obecne, nierównomierne rozmieszczenie ludności na świecie jest wynikiem procesów zaludnienia mającym miejsce w historii, oraz związane z tym przemiany gospodarcze, polityczne, kulturowe.

ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI NA ŚWIECIE
Zmian...

Geografia

Rozmieszczenie ludności na świecie i czynniki wpływające na to

Od zarania dziejów ludzie przemieszczali się po świecie, skupiając się, zależnie od okresu, w różnych miejscach na Ziemi. Również dzisiaj perspektywa lepszych warunków życia skłania ich często do zmiany miejsca zamieszkania. Gęstość...