Rodzaje kredytów udzielanych przez banki komercyjne

Rodzaje kredytów udzielanych przez banki komercyjne
Odpowiedź

1. Kredyt w rachunku osobistym (koncie osobistym) 2. Kredyt konsumpcyjny 3. Kredyt hipoteczny

Dodaj swoją odpowiedź
Finanse i bankowość

Porównanie kredytów bankowych na przykladzie BPH i PBK S.A Busko Zdrój

SPIS TREŚCI

Wstęp.......................................................................................................3

Rozdział I Rola i funkcje kredytu w finansowaniu działalności gospodarczej.................................

Finanse i bankowość

Polityka pienężna i oddziaływania Banku Centralnego

Wstęp

Polityka pieniężna to całokształt rozwiązań i działań, które są podejmowane w gospodarce narodowej w celu zaopatrzenia jednostek gospodarujących w pieniądze i kredyt, a także w celu regulowania wielkości pieniądza .

Finanse i bankowość

Kryzysy bankowe w Azji Południowo-Wschodniej

SPIS TREŚCI:

1. WPROWADZENIE
2. PRZYCZYNY CZĘSTYCH KŁOPOTÓW W REGIONIE AZJATYCKIM
3. OGÓLNOREGIONALNY KRYZYS BANKOWY - LATA 1997-1998
a. Liberalizacja sektora finansowego
b. Napływ kapitału zagranicznego
c. Akcja ...

Ekonomia

Ekonomia - odpowiedzi na pytania

EKONOMIA

1. Co to jest ekonomia
Ekonomia jest nauka społeczną zajmującą się dokonywaniem wyborów dotyczących produkcji i dystrybucji dóbr i usług w świecie rzadkich czynników wytwórczych, inaczej: jest to nauka o tym, jak lu...

Podstawy przedsiębiorczości

Rodzaje banków i ich usługi bankowe

Rodzaje banków i ich usługi bankowe

Definicja ogólna-bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów, definicja banku obejmuje wew...