Pole pewnego rombu jest równe 3a²+ab, a jedna z jego przekątnych ma długość 2a. Znajdź długość drugiej przekątnej.

Pole pewnego rombu jest równe 3a²+ab, a jedna z jego przekątnych ma długość 2a. Znajdź długość drugiej przekątnej.
Odpowiedź

e = 2a - przekątna rombu f = ? - przekątna rombu P = 3a²+ab - pole rombu P = 1/2e*f P = 3a²+ab 1/2*2a*f = 3a²+ab a*f = 3a²+ab f = (3a²+ab ) : a f = 3a + b Odp. Druga przekątna rombu wynosi 3a +b

P=3a²+ab k=2a P=1/2*k*l 2a*l=(3a²+ab)*2 l=(3a²+ab)*2:2a l=3a²*2+2ab:2a l=6a²+2ab:2a l=6a²+b Jak będą jakieś pytania to wszystko chętnie wytłumaczę. :)

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

a) Obwód trójkąta równobocznego jest równy 6a+9b+3.Znajdź długość boku tego trójkąta b) Pole pewnego rombu jest równe 3a*2 +ab, a jedna z jego przekątnych ma długość 2a. Znajdź długość drugiej przekątnej c)Jaki obwód ma prostokąt,którego jeden bok ma d

a) Obwód trójkąta równobocznego jest równy 6a+9b+3.Znajdź długość boku tego trójkąta b) Pole pewnego rombu jest równe 3a*2 +ab, a jedna z jego przekątnych ma długość 2a. Znajdź długość drugiej przekątnej c)Jaki obwód ma pros...