Wyznacz z równania stycznych do okręgu x^2-4x+y^2-2y-4=0 równoległych do osi 0Y

Wyznacz z równania stycznych do okręgu x^2-4x+y^2-2y-4=0 równoległych do osi 0Y
Odpowiedź

Wyznacz z równania stycznych do okręgu x^2-4x+y^2-2y-4=0 równoległych do osi 0Y x^2-4x+y^2-2y-4=0 (x-2)²-4+(y-1)²-1-4=0 (x-2)²+(y-1)²=9 (x-2)²+(y-1)²=3³ S=(2;1) r=3 proste równoległe do osi 0Y to: x=k styczne: Ix-2I=3 x-2=3 lub x-2=-3 x=5 lub x=-1

(x-2)²-4+(y-1)²-1-4=0 (x-2)²+(y-1)²=9 (x-2)²+(y-1)²=3³ r=3 S=(2;1) x=k styczne; Ix-2I=3 x-2=3 v x-2=-3 x=5 v x=-1

Dodaj swoją odpowiedź