Znaczenie wody jako rozpuszczalnik gazów

Znaczenie wody jako rozpuszczalnik gazów
Odpowiedź

Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem gazów dla substancji polarnych!   ;)

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Znaczenie wody dla organizmów żywych - referat.

Woda jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na kuli ziemskiej. Znajduje się w stałym obiegu w przyrodzie, stanowi jedną z geosfer (hydrosferę), zajmuje ponad 2/3 powierzchni Ziemi, woda znajduje si...

Biologia

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka oraz innych organizmów żywych

Wszystkim organizmom żywym do życia potrzebna jest woda i powietrze, które
są podstawowymi zasobami naturalnymi . Bez nich życie na ziemi byłoby niemożliwe.
O znaczeniu wody dla życia społeczeństwa i w ogóle życia świadczy choci...

Chemia

Znaczenie wody w przyrodzie i gospodarce

1. Ogólna charakterystyka i własności fizyczne wody
Woda - H2O - tlenek wodoru; w warunkach normalnych (20OC, 1013 hPa) ciecz bezbarwna, bez smaku i zapachu, o temperaturze wrzenia 100OC, a topnienia 0OC. Woda występuje we wszystkich trzech...

Biologia

Życie bez wody nie mogło by istnieć.

Niemal trzy czwarte powierzchni Ziemi pokrywa woda, a są miejsca w oceanach, gdzie jej głębokość osiąga kilka kilometrów. Zamarznięta woda tworzy pokrywy lodowe na biegunach północnym i południowym, a najwyższe łańcuchy górskie przez ...

Chemia

Czysta woda zdrowia doda czyli co w wodzie pływa

1. Budowa cząsteczki wody
2. Własności i skład chemiczny wody
3. Znaczenie wody w organizmie
4. Woda jako rozpuszczalnik
5. Trzy stany skupienia
6. Woda w przyrodzie
7. Woda, – do czego jest nam potrzebna?
8. Klasy ...

Biologia

Proces technologiczny otrzymywania benzyny - ropa naftowa

1. Wprowadzenie.

Celem projektu jest opis i analiza procesu technologicznego otrzymywania benzyny, który będzie zawierał charakterystykę procesu, metody wytwarzania, bilanse – energii, materiałowe oraz odpadów; oddziaływanie na ś...