1km/s=   m/s 100m/min=   m/s

1km/s=   m/s 100m/min=   m/s
Odpowiedź

1 km/s = 1000 m/s 100 m/min = 1, 7 m/s

Dodaj swoją odpowiedź
Budownictwo

Poprawa parametrów podłoża gruntowego, metody, ocena

Parametry poprawy parametrów technicznych podłoża gruntowego ? technologia robót i parametry oceny.

Przystepując do omawiania metod poprawy parametrów podłoża nalezy najpierw zwrocić uwage na rodzaj podłoża gruntowego na ktorym t...

Weterynaria

Sowa Uszata- biologia,ekologia i ochrona

WSTĘP

„Kiedy po pogodnym dniu słońce chowa się pod horyzontem rzucając na niebo ostatnie różowe blaski, zbliża się chwila ciszy wieczornej. Ptaki zmęczone śpiewem i całodzienną krzątaniną skryły dziobki w nastroszone pió...