która z wymienionych prędkości jest najmniejsza.? 1km/s   20m/s  20km/h  100m/min

która z wymienionych prędkości jest najmniejsza.? 1km/s   20m/s  20km/h  100m/min
Odpowiedź

100m/min

1km/s = 1000m/s 20m/s = 20m/s 20km/h = 5,55m/s 100m/min = 1,66m/s

Dodaj swoją odpowiedź