gwara podhalańska

gwara podhalańska
Odpowiedź

jedna z gwar dialektu małopolskiego, występująca na terenie Podhala. Spośród wszystkich gwar małopolskich najbardziej znana i najlepiej zachowana po dzień dzisiejszy.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Zróżnicowanie etniczne i językowe

Wszyscy ludzie przynależą do jednego gatunku Homo sapiens sapiens, jednak istnieją pomiędzy nimi znaczne różnice. Wygląd zewnętrzny, płeć i wiek są niezależne od nas. Odmienności w wyglądzie zewnętrznym są tłumaczone ewolucyjnym prz...

Język polski

Nauka O Języku -- konspekt -- Semantyka i Stylistyka

       I.            SEMANTYKA
1.     Pole semantyczne – obszar znaczeniowy; każde słowo (znak językowy) ma swoją semantykę = pole semantyczne;...