jakie uprawnienia miała władza ustawodawcza i wykonawcza wg Monteskiusza

jakie uprawnienia miała władza ustawodawcza i wykonawcza wg Monteskiusza
Odpowiedź

Władza ustawodawcza: parlament-kongres liczba reprezentantów i sejmu Władza wykonawcza: prezydent wybierany na czteroletnią kadencję Władza sądownicza: niezawisłe sądy

Dodaj swoją odpowiedź
Prawo

Konstytucyjne podstawy ustroju

Przez naczelne zasady konstytucji rozumiemy normy prawne w nich zawarte, w których szczególna doniosłość wyraża się w tym że:
kształtują inne normy konstytucyjne
wyrażają podstawowe wartości akceptowane przez orzecznictwo i dokt...

Prawo

Zagadnienia egzaminacyjne - Państwo.

1 AKTY POWSZECHNE OBOWIAZUJĄCE:
a. konstytucja
b. umowy międzynarodowe
c. ustawy
d. rozporządzenia
e. akty prawa miejscowego, gminnego
2 AKTY WEWNĘTRZNE OBOWIĄZUJĄCE:
a. uchwały
b. zarządzenia
1. POJĘCIE...

Prawo

Wstęp do prawoznawstwa

Konspekt

I. NORMY SPOŁECZNE, definicja i rodzaje norm.

Norma społeczna – funkcjonująca w społeczeństwie i przez nie tworzona oraz modyfikowana reguła powinnego zachowania, mająca charakter nakazu, zakazu lub dozwolenia.