I i II Prawo Mendla

I Prawo Mendla – każda gameta wytwarzana przez organizm posiada tylko jeden allel z danej pary alleli genu.

Doświadczenie potwierdzające I prawo Mendla:
Skrzyżowano ze sobą czyste odmiany grochu o czerwonych AA i białych kwiatach aa.
P: AA x aa
G: A A a a
F1: Aa Aa Aa Aa
gamety:

    A   A
a Aa Aa
a Aa Aa


Wniosek: nasiona otrzymane w wyniku takiej krzyżówki dały wyłącznie rośliny o kwiatach czerwonych.
Stosunek: 1:1
P: Aa x Aa
G: A a A a
F2: AA Aa Aa aa

Wniosek: w wyniku takiej krzyżówki powstały osobniki o kwiatach czerwonych AA,Aa,Aa i białych aa.
Stosunek: 3:1

II Prawo Mendla – allele należące do dwóch różnych genów, dziedziczą się niezależnie od siebie i mogą tworzyć dowolne kombinacje.

Doświadczenie potwierdzające II prawo Mendla:
Skrzyżowano ze sobą groch, który wytwarzał nasiona żółte i gładkie AABB i grochem wytwarzającym nasiona zielone i pomarszczone aabb.
A - gładkie
a - pomarszczone
B - żółte
b - zielone
P: AABB x aabb
G: AB AB ab ab
F1: AaBb AaBb AaBb AaBb

Wniosek: w wyniku krzyżówki takich roślin w pierwszym pokoleniu F1 powstają rośliny o nasionach żółtych i gładkich.
P: AaBb x AaBb
G: AB Ab aB ab AB Ab aB ab
F2:

gamety:

    AB	    Ab	    aB	    ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabbWniosek: w wyniku takiej krzyżówki w pokoleniu F2 powstały rośliny o nasionach:
Żółtych i gładkich - 9
Żółtych i pomarszczonych - 3
Zielonych i gładkich - 3
Zielonych i pomarszczonych - 1
Stosunek: 9:3:3:1

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Opisać: - I prawo Mendla - II prawo Mendla -Genotyp - fenotyp - allel - chromosomy homologiczne - allel wielokrotny - kodominacja - krzyżówka wsteczna

Opisać: - I prawo Mendla - II prawo Mendla -Genotyp - fenotyp - allel - chromosomy homologiczne - allel wielokrotny - kodominacja - krzyżówka wsteczna...

Biologia

podajcie przyklad zadania I Prawo mendla podajcie przyklad zadania II prawo mendla

podajcie przyklad zadania I Prawo mendla podajcie przyklad zadania II prawo mendla...

Biologia

Pierwsze prawo mendla (fenotyp, genotyp, lokalizacja) Drugie prawo mendla (fenotyp, genotyp, lokalizacja) bardzo pilne na teraz prosze szybciutko ;D

Pierwsze prawo mendla (fenotyp, genotyp, lokalizacja) Drugie prawo mendla (fenotyp, genotyp, lokalizacja) bardzo pilne na teraz prosze szybciutko ;D...

Biologia

Genetyka, prawo mendla, teoria dzidziczności, mutacje, choroby genetyczne, wirusy, bakteriofagi.

Podstawowe f. DNA:
-przenoszenie informacji genetycznej;
-replikacja
Informacja zawarta w DNA czyli w genotypie organizmu jest przenoszona na fenotyp. Proces takiej aktywności nazywamy ekspresją informacji genetycznej,czyli jest to dr...

Biologia

1. Budowa i rola komórki 2..budowa cząsteczki DNA 3..budowa chromosomu 4..1 Prawo Mendla 5 . 2 Prawo Mendla                

1. Budowa i rola komórki 2..budowa cząsteczki DNA 3..budowa chromosomu 4..1 Prawo Mendla 5 . 2 Prawo Mendla                ...