Akcja pod Arsenałem - plan wydarzeń

1. Porwanie Rudego i jego ojca przez gestapo.
2. Przewiezienie więźniów na Pawiak.
3. Kaleczenie i bicie chłopca przez hitlerowców.
4. Tymczasowe zaprzestanie śledztwa z powodu milczenia Rudego.
5. Dotarcie wiadomości do przyjaciół o porwaniu.
6. Decyzja o odbiciu chłopca.
7. Uzyskanie wiadomości o tym, którędy przewożony jest Rudy z Szucha.
8. Dokładne zaplanowanie odbicia Rudego.
9. Rozpoczęcie próby odbicia.
10. Pojawienie się gestapo.
11. Zabicie gestapo przez Zośkę.
12. Atak na samochód, który przewoził więźniów.
13. Trafne strzały chłopców, którzy pomagają w akcji.
14. Uwolnienie Rudego i innych więźniów.
15. Postrzelenie Alka w brzuch przez Niemca cywila.
16. Zabicie paru Niemców przez rzut granatem Alka.
17. Szczęśliwy powrót do domu.
18. Radość z udanej akcji.
19. Ciężki stan Rudego i Alka.
20. Śmierć Rudego i Alka.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Kamienie na szaniec" Akcja pod Arsenałem - plan wydarzeń.

1. Aresztowanie Rudego i jego ojca przez gestapo.
2. Przewiezienie więźniów na Pawiak.
3. Kaleczenie i bicie chłopaka podczas przesłuchania.
4. Decyzja o odbiciu Rudego przez podjęta przez jego kolegów.
5. Uzyskanie wiadom...

Język polski

Akcja pod Arsenałem jako porażka plan wydarzeń :Kamienie na szaniec"

Akcja pod Arsenałem jako porażka plan wydarzeń :Kamienie na szaniec"...

Język polski

"Kamienie na szaniec" plan wydarzeń małego sabotażu i akcji dywersyjnej.

Działania w Małym Sabotażu:
1. Tłuczenie szyb fotografom (Alek)
2. Akcja w kinach - slogany, ulotki dla młodzieży (Rudy)
3. Akcja przeciw Paprockiemu - czytelnikowi gazet niemieckich -> wysyłanie listów, tłuczenie szyb, ogło...

Język polski

Opracowanie "Kamienie na szaniec".

Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec

Treść opowieści
Polska, lata 1939-1943
Bohaterowie utwory - Alek, Rudy i Zośka w maju 1939 roku zdają maturę w Gimnazjum im. Stefana Batorego w warszawie. Należą do 23 Warsza...

Historia

Formy walki narodu polskiego z okupantem

Armia Krajowa
Armia Krajowa (AK) - zakonspirowana siła zbrojna polskiego podziemia w czasach II wojny światowej, działająca pod okupacją niemiecką i radziecką na obszarze państwa polskiego w granicach sprzed 1 września 1939 oraz poza n...