"Kamienie na szaniec" Akcja pod Arsenałem - plan wydarzeń.

1. Aresztowanie Rudego i jego ojca przez gestapo.
2. Przewiezienie więźniów na Pawiak.
3. Kaleczenie i bicie chłopaka podczas przesłuchania.
4. Decyzja o odbiciu Rudego przez podjęta przez jego kolegów.
5. Uzyskanie wiadomości przez Wesołego o tym, kiedy przewożony jest Rudy z Szucha.
6. Dokładne zaplanowanie akcji.
7. Nieoczekiwane pojawienie się policjanta.
8. Zabicie intruza przez Zośkę.
9. Podpalenie nadjeżdżającej więźniarki.
10. Strzelanina pomiędzy gestapo a Polakami.
11. Załamanie się akcji przez ukrycie się jednego z Niemców.
12. Gwałtowna decyzja Zośki o ruszeniu na ostrzeliwującego się gestapowca.
13. Uwolnienie przewożonych więźniów.
14. Przeniesienie ciężko pobitego Rudego do samochodu.
15. Oddalenie się sekcji granatniczej w kierunku ulicy Miodowej.
16. Postrzelenie uciekającego Alka przez niemieckiego urzędnika.
17. Rozkaz ukrycia się za murem wydany przez Alka.
18. Rzucenie granatu w kierunku chroniących się za bramą Niemców.
19. Zatrzymanie przypadkowego auta i wciągnięcie rannego.
20. Zagrodzenie drogi uciekającym przez wojskową ciężarówkę.
21. Rzucenie granatu przez Alka pod ciężarówkę.
22. Przyjazd z rannym do jego domu.
23. Ciężki stan Rudego i Alka.
24. Śmierć obydwu przyjaciół w tym samym dniu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Kamienie na szaniec" Akcja pod Arsenałem - plan wydarzeń.

1. Aresztowanie Rudego i jego ojca przez gestapo.
2. Przewiezienie więźniów na Pawiak.
3. Kaleczenie i bicie chłopaka podczas przesłuchania.
4. Decyzja o odbiciu Rudego przez podjęta przez jego kolegów.
5. Uzyskanie wiadom...

Język polski

Opracowanie "Kamienie na szaniec".

Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec

Treść opowieści
Polska, lata 1939-1943
Bohaterowie utwory - Alek, Rudy i Zośka w maju 1939 roku zdają maturę w Gimnazjum im. Stefana Batorego w warszawie. Należą do 23 Warsza...

Język polski

"Kamienie na szaniec" plan wydarzeń małego sabotażu i akcji dywersyjnej.

Działania w Małym Sabotażu:
1. Tłuczenie szyb fotografom (Alek)
2. Akcja w kinach - slogany, ulotki dla młodzieży (Rudy)
3. Akcja przeciw Paprockiemu - czytelnikowi gazet niemieckich -> wysyłanie listów, tłuczenie szyb, ogło...

Język polski

Elementy świata przedstawionego lektury "Kamienie na szaniec".

a) czas i miejsce akcji:
Czas II wojny światowej (1939r.-1943r)
miejsce: Warszawa i okolice.

b) bohaterowie:
- Janek Bytnar ("Rudy") zginął podczas tortur GESTAPO.
- Tadeusz Zawadzki ("Zośka") zaigną...

Język polski

"Kamienie na szaniec" - reportaż z wydarzeń .

Wrzesień 1939roku. Niemcy rozpoczynają natarcie. Armia Polska wycofuje się pod Warszawę. Tam doznaje klęski. Alek, Rudy i Zośka uciekają wraz z uchodźcami na wschód. Pomagają rannym lotniczego bombardowania. Po wkroczeniu wojsk radzieckich...

Język polski

Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie K. K. Baczyńskiego

Mianem Pokolenia kolumbów okrzyknięci zostali młodzi Polacy, którym marzyć, kochać, śnić i w końcu...żyć przyszło w najcięższym dla tych codziennych, ludzkich potrzeb okresie.Owym okresem okazała sie II wojna światowa i wszystkie zda...