napisz równanie prostej równoległej do prostej 2x-y+4=0 i przechodzącej przez punkt A=(-1;2)

napisz równanie prostej równoległej do prostej 2x-y+4=0 i przechodzącej przez punkt A=(-1;2)
Odpowiedź

[latex]2x-y+4=0[/latex] [latex]2x+4=y[/latex] [latex]y=2x+4[/latex]   prosta równoległa: [latex]y=2x+b[/latex] [latex]A=(-1,2)[/latex] [latex]2=-2+b[/latex] [latex]b=4[/latex] [latex]y=2x+4[/latex]   To ta sama prosta :)    

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Napisz równanie prostej równoległej do prostej k*y=4x-2 i przechodzącej przez punkt A(-[latex] frac{1}{2} [/latex], 4)

Napisz równanie prostej równoległej do prostej k*y=4x-2 i przechodzącej przez punkt A(-[latex] frac{1}{2} [/latex], 4)...

Matematyka

Napisz równanie prostej równoległej do prostej -2x+y+1=0 i przechodzącej przez punkt A=(-1,0)

Napisz równanie prostej równoległej do prostej -2x+y+1=0 i przechodzącej przez punkt A=(-1,0)...

Matematyka

Napisz równanie prostej równoległej do prostej 3x -2y+4=0 i przechodzącej przez punkt A(4,-2).

Napisz równanie prostej równoległej do prostej 3x -2y+4=0 i przechodzącej przez punkt A(4,-2)....

Matematyka

Zad1. Napisz rónanie prostej równoległej do prostej o współczynniku kierunkowym m=1, przechodzącej przez punkt A=(-2,-1) Zad2. Napisz rónanie prostej prostopadłej do prostej o współczynniku kierunkowym m=-2/3,przechodzącej przez punkt A=(3,5) Zad3. Za

Zad1. Napisz rónanie prostej równoległej do prostej o współczynniku kierunkowym m=1, przechodzącej przez punkt A=(-2,-1) Zad2. Napisz rónanie prostej prostopadłej do prostej o współczynniku kierunkowym m=-2/3,przechodzącej przez punkt A...

Matematyka

Napisz równanie prostej równoległej i prostopadłej do f(x)=2x-3 przechodzącej przez punkt C(6,-1). DAJE NAJ ZA PRAWIDŁOWE OBLICZENIA

Napisz równanie prostej równoległej i prostopadłej do f(x)=2x-3 przechodzącej przez punkt C(6,-1). DAJE NAJ ZA PRAWIDŁOWE OBLICZENIA...

Matematyka

Proszę bardzo o pomoc w zadaniach. 1. Napisz równanie prostej równoległej do prostej y=3x-3 przechodzącej przez punkt A=(4,5) 2. Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=-4x+8 przechodzącej przez pkt A(12, -2) 3. Napisz równanie prostej w post

Proszę bardzo o pomoc w zadaniach. 1. Napisz równanie prostej równoległej do prostej y=3x-3 przechodzącej przez punkt A=(4,5) 2. Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=-4x+8 przechodzącej przez pkt A(12, -2) 3. Napisz równanie...