Napisz równanie prostej równoległej do prostej 3x -2y+4=0 i przechodzącej przez punkt A(4,-2).

Napisz równanie prostej równoległej do prostej 3x -2y+4=0 i przechodzącej przez punkt A(4,-2).
Odpowiedź

[latex]mathrm{3x-2y+4=0}\ mathrm{-2y=-3x-4 |:(-2)} \ mathrm{y= frac{3}{2}x+2 }[/latex] Gdy proste są równoległe to ich współczynniki kierunkowe są sobie równe. Tutaj współczynnik kierunkowy jest równy [latex]mathbf{ frac{3}{2} }[/latex]. Dodatkowo wiemy, że szukana prosta ma przechodzić przez punkt A(4,-2), czyli w tym punkcie x=4, y=-2. Ogólnie równanie prostej możemy zapisać y=ax+b. Zatem                   [latex]mathrm{-2= frac{3}{2} cdot 4+b} \ mathrm{-2= 6+b} \ mathrm{b=-8}[/latex] Znamy już [latex]mathrm{a= frac{3}{2} i b=-8}[/latex], więc możemy zapisać równanie prostej: [latex]mathrm{y= frac{3}{2} x-8}[/latex]. Odp.   Równanie prostej równoległej do 3x -2y+4=0 przechodzącej przez              punkt A(4,-2) to: [latex]mathrm{y= frac{3}{2} x-8}[/latex].

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Napisz równanie prostej równoległej do prostej k*y=4x-2 i przechodzącej przez punkt A(-[latex] frac{1}{2} [/latex], 4)

Napisz równanie prostej równoległej do prostej k*y=4x-2 i przechodzącej przez punkt A(-[latex] frac{1}{2} [/latex], 4)...

Matematyka

Napisz równanie prostej równoległej do prostej -2x+y+1=0 i przechodzącej przez punkt A=(-1,0)

Napisz równanie prostej równoległej do prostej -2x+y+1=0 i przechodzącej przez punkt A=(-1,0)...

Matematyka

Napisz równanie prostej równoległej do prostej 3x -2y+4=0 i przechodzącej przez punkt A(4,-2).

Napisz równanie prostej równoległej do prostej 3x -2y+4=0 i przechodzącej przez punkt A(4,-2)....

Matematyka

Zad1. Napisz rónanie prostej równoległej do prostej o współczynniku kierunkowym m=1, przechodzącej przez punkt A=(-2,-1) Zad2. Napisz rónanie prostej prostopadłej do prostej o współczynniku kierunkowym m=-2/3,przechodzącej przez punkt A=(3,5) Zad3. Za

Zad1. Napisz rónanie prostej równoległej do prostej o współczynniku kierunkowym m=1, przechodzącej przez punkt A=(-2,-1) Zad2. Napisz rónanie prostej prostopadłej do prostej o współczynniku kierunkowym m=-2/3,przechodzącej przez punkt A...

Matematyka

Napisz równanie prostej równoległej i prostopadłej do f(x)=2x-3 przechodzącej przez punkt C(6,-1). DAJE NAJ ZA PRAWIDŁOWE OBLICZENIA

Napisz równanie prostej równoległej i prostopadłej do f(x)=2x-3 przechodzącej przez punkt C(6,-1). DAJE NAJ ZA PRAWIDŁOWE OBLICZENIA...

Matematyka

Proszę bardzo o pomoc w zadaniach. 1. Napisz równanie prostej równoległej do prostej y=3x-3 przechodzącej przez punkt A=(4,5) 2. Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=-4x+8 przechodzącej przez pkt A(12, -2) 3. Napisz równanie prostej w post

Proszę bardzo o pomoc w zadaniach. 1. Napisz równanie prostej równoległej do prostej y=3x-3 przechodzącej przez punkt A=(4,5) 2. Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y=-4x+8 przechodzącej przez pkt A(12, -2) 3. Napisz równanie...