Charakterystyka Chilona z "Quo vadis".

Chilon Chilonides był to podstępny Grek pochodzący z Mezembrii. Podawał się za mędrca, lekarza, filozofa, stoika, wróżbitę. Mógł zrobić wszystko dla pieniędzy. Został wynajęty przez Winicjusza do poszukiwań Ligii.

Był to człowiek o figurze plugawej a zarazem śmiesznej."Nie był stary:(strona79)" Z wyglądu mogło wynikać, iż był to człowiek dobry, szczery.Często pozory mylą.

Naprawdę był człowiekiem złym. Na zadane pytania nie odpowiadał ze swojej wiedzy, w rzeczywistości szukał wiadomości na mieście. Jego egoistyczne postępowanie przejawiało się w wydaniu niewinnych chrześcijan dla własnych korzyści materialnych. Unikał konsekwencji swoich czynów, np. nasłał zabujców na Glauka, któremu wcześniej zniszczył życie wydając jego żonę i dzieci handlarzom niewolników.
Był zakłamany, ponieważ nie mógł patrzeć na śmierć chrześcijan których sam wydał na mękę.Młcił się na Winicjuszu, który kazał go biczować wydając miejsce ukrycia Ligii podczas poszukiwania chrześcijan.

Gdy zobaczył palącego się Glauka, który mu przebacza, wykrzykuje prawdę o podpaleniu Rzymu. Męczeństwo chreścijan skłania go do odrzucenia wcześniejszych poglądów na świat. Nawrócony i ochżczony przez Piotra Apostoła, mimo tortur Tygellina nie zmienia swojego postanowienia: Został chrześcijaninem, nie będzie więcej kłamał. Obcięto mu język i ukrzyżowano.

Chrześcijaństwo opiera się na przykazaniu miłości, więc powinniśmy wybaczyć Chilonowi jego wczyśniejsze czyny i uznać za dobrego człowieka, gdyż zrozumiał swe postępowanie i stał się człowiekiem mocnym, nie dał się torturom Tygellina.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Chilona Chilonidesa "Quo Vadis".

Charakterystyka Chilona Chilonidesa

Chilon Chilonides był według mnie najbarwniejszą postacią z książki Henryka Sienkiewicza pt. Quo vadis. Był grekiem urodzonym w Mezambrii nad Pontem Euxynem. Przywędrował do Rzymu 'za chlebem' z...

Język polski

Charakterystyka Chilona Chilonidesa - "Quo vadis"

Chilon Chilonides był człowiekiem w podeszłym wieku, głowę jego pokrywały srebrzące się, kręcone włosy, pod ustami niechlujnie rosła długo nie strzyżona broda. Jego chuda sylwetka, wklęsły brzuch i chude, krzywe nogi budziły śmiech ...

Język polski

"Quo Vadis" - opracowanie lektury.

"Quo Vadis" - streszczenie, legęda, charakterystyka Nerona i plan wydarzeń

Henryk
Sienkiewicz, Quo vadis: Rozgrywająca się
na tle starożytnego Rzymu i jego barwnej obyczajowości historia miłości pięknej barbarzy...

Język polski

Opracowanie lektury pt. "Quo Vadis".

Streszczenie lektury pt." Quo Vadis"

Henryk
Sienkiewicz, Quo vadis: Rozgrywająca się
na tle starożytnego Rzymu i jego barwnej obyczajowości historia miłości pięknej barbarzynki, Ligii, i patrycjusza, Marka Winicjus...

Język polski

Charakterystyka Tygellina "Quo Vadis".

Autorem powieści "Quo vadis" jest Henryk Sienkiewicz.Henryk Sienkiewicz wybiera czasy starożytnego Rzymu za panowania okrutnego cazara Nerona. Akcja powieści toczy się w latach 63-66. W utworze występują dwa wątki- historyczny i mi�...