Charakterystyka Tygellina "Quo Vadis".

Autorem powieści "Quo vadis" jest Henryk Sienkiewicz.Henryk Sienkiewicz wybiera czasy starożytnego Rzymu za panowania okrutnego cazara Nerona. Akcja powieści toczy się w latach 63-66. W utworze występują dwa wątki- historyczny i miłosny, które przeplatają się ze sobą. Widzimy też obraz dwóch światów- upadającego pogańskiego Rzymu i rodzącego się chrześcijaństwa. Reprezentantem pogaństwa jest m.in. Ofroniusz Tygellin.
Tygellin jest to czlowiek gotowy na wszystko jeżeli by to miało przynieść mu korzyści. Często posługiwał się do tego klamstwem i zdradą. Jest on jednym z największych prześladowców chrześcijan co udowodnił skazując na cierpienia Chilona Chilonidesa. Uwielbia on zadawać ból i go oblądać.
"(...)Popełniłes zbrodnię obrazy majestetu i kara cię nie ominie. Lecz jeśli jutro oświadczysz w amfiteatrze, żeś był pijany i szalony i że sprawcami pożaru są chrześcijanie, kara twoja skonczy się na chłoście i wygnaniu. Nie mogę, panie!(...) i ja wierzę w Chrystusa(...)I nagle nagromadzona w jego piersi wściekłość zerwała tamę. Skoczywszy do Chilona chwycił go obiema rękami za brodę, zwalił na ziemię i począł deptać powtarzając z pianą w ustach (...) Na męki z nim!(...)"
Tygiellin chcąc się przypodobać władcy zadeklarował podpalenie Rzymu, którego sam dokona, aby Neron mógł zobaczyć palące się miasto, aby napisał sztukę godną dzieła Homera. Oraz podsunął on myśl, aby o zagładę miasta oskarżyć chrześcijan.
Tygellin mial jednego "groźnego" rywala. Był nim Petroniusz.
"(...) Tygellinus okazuje mi juz jawna nieprzyjaźń.Dotychczas nie może mi dać rady, ma wszelako nade mną jedną wyższość. Oto bardziej dba o życie i zarazem jest wiekszym łotrem ode mnie, co go zbliża do Ahenobarba.(...)"
Tygellin jest jedną z najbardziej negatywnych postaci z powieści.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Quo Vadis" - opracowanie lektury.

"Quo Vadis" - streszczenie, legęda, charakterystyka Nerona i plan wydarzeń

Henryk
Sienkiewicz, Quo vadis: Rozgrywająca się
na tle starożytnego Rzymu i jego barwnej obyczajowości historia miłości pięknej barbarzy...

Język polski

Opracowanie lektury pt. "Quo Vadis".

Streszczenie lektury pt." Quo Vadis"

Henryk
Sienkiewicz, Quo vadis: Rozgrywająca się
na tle starożytnego Rzymu i jego barwnej obyczajowości historia miłości pięknej barbarzynki, Ligii, i patrycjusza, Marka Winicjus...

Język polski

Charakterystyka Chilona z "Quo vadis".

Chilon Chilonides był to podstępny Grek pochodzący z Mezembrii. Podawał się za mędrca, lekarza, filozofa, stoika, wróżbitę. Mógł zrobić wszystko dla pieniędzy. Został wynajęty przez Winicjusza do poszukiwań Ligii.

Był to c...