Δ co to jest??

Δ co to jest??
Odpowiedź
wielgo13

delta czyli różnica

nikola1234567890

Δ-delta , która jest nazywana także wyróżnikiem równania  

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Każdy z nas powołany jest do świętości

Sobór Watykański II, w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele zajął się nauką o naturze Kościoła, określił Jego istotę, ugruntował i rozwinął w swej nauce eklozjologiczną koncepcję teologii pastoralnej. Przypomniał o nadprzyrodzonej o...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Co to jest system GPRS?

1. Globalny System Pozycjonowania (GPS) Navstar
Globalny System Pozycjonowania składa się z trzech, powiązanych ze sobą elementów:
1) segmentu kosmicznego - satelitów okrążających Ziemię,
2) segmentu kontroli - stacji kontrol...

Informatyka

Co to jest komputer?

Co to jest komputer?

Komputer jest to uniwersalny system cyfrowy zdolny do wykonywania pewnego zbioru rozkazów (różnorodnych operacji elementarnych), w którym użytkownik może określić sekwencję wykonywanych rozkazów koniecznych do...

Język polski

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich – ważnych dla Ciebie – wartości odnajdujesz w utworach literackich. Na wybranych przykładach.

Każdy człowiek, niezależnie od tego czy jest dobry, czy zły, kieruje się w swym postępowaniu pewną logiką. Nie ważne jest czy chce zdobyć jak największą fortunę, wiedzę lub po prostu być szczęśliwym rodzicem, wyznaje pewne wartości...

Język polski

Rozważ paradoksalną formułę Mefista: "Jam jest tej siły cząstką drobną, co zawsze złego pragnie i zawsze czyni dobro."

Według „Słownika jezyka polskiego”: „zło” jest tym, co niezgodne z zasadami moralności i zasadami życia społecznego, tym, co przynosi nieszczęście; jest przeciwieństwem dobra, ideału moralnego. Dobro zaś to to, co jest oceniane ja...

Filozofia

Czym jest prawda. Prawda w oczach starożytnych filozofów.

Cóż to jest prawda? Pytanie to zadał Poncjusz Piłat skazanemu na śmierć przez lud Jezusowi ponad dwa tysiące lat temu. Pytanie, mimo że proste w swej formie i dziś pozostawia wiele trudności z podaniem jednoznacznej na nie odpowiedzi. Idea...