Napisz wzór funkcji liniowej w ,której wykres przechodzi przez punkty A=(4,3) B=(-2,-9)

Napisz wzór funkcji liniowej w ,której wykres przechodzi przez punkty A=(4,3) B=(-2,-9)
Odpowiedź
sudi

wzór ma postać y=ax+b do tego wzoru trzeba wstawić współrzędne punktu A=(4,3) i B=(-2,-9) mamy 3=a*4+b          -9=a*(-2)+b    taki ukłąd równań    z I równania: b=3-4a  wstawiam do II:             -9=-2a+3-4a            -12=-6a             a=2              b=3-4*2=3-8=-5 funkcja ma postać y=2x-5

ada112

A(4,3)B(-2,-9)   3=4a+b      /*-1 -9=-2a+b   -b-4a=-3 b-2a=-9   -6a=-12 a=2   b-2a=-9 b=-9+2a b=-9+4 b=-5 czyli   y=2x-5  

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Napisz wzór funkcji liniowej o której wiesz, że :  Zad.1  - jej wykres przechodzi przez punkty A=(0.3) B=(5,-2) - prosta będąca jej wykresem ma współczynnik kierunkowy 1/3 (JEDNA TRZECIA) przechodzi przez punkt A=(-3,4) Zad.2 - jej wykres przechodzi prze

Napisz wzór funkcji liniowej o której wiesz, że :  Zad.1  - jej wykres przechodzi przez punkty A=(0.3) B=(5,-2) - prosta będąca jej wykresem ma współczynnik kierunkowy 1/3 (JEDNA TRZECIA) przechodzi przez punkt A=(-3,4) Zad.2 - jej wyk...

Matematyka

napisz wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkty A=(-2,4) i B=(4,1)

napisz wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkty A=(-2,4) i B=(4,1)...

Matematyka

Napisz wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkty o współrzędnych (-2,4),(3,-1)

Napisz wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkty o współrzędnych (-2,4),(3,-1)...

Matematyka

Napisz wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkty A=(0,4) i B (-1,2)

Napisz wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkty A=(0,4) i B (-1,2)...

Matematyka

napisz wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkty A( -3;6) B( 2; -8)

napisz wzór funkcji liniowej której wykres przechodzi przez punkty A( -3;6) B( 2; -8)...

Matematyka

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A=(4,2) , B=(-4,4)

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A=(4,2) , B=(-4,4)...