Tkanki zwierzęce

Tkanka Nabłonkowa
Okrywa powierzchnię ciała i wyściela narządy wewnętrzne. W tkance tej komórki ściśle do siebie przylegają. Mogą tworzyć jedną warstwę ( nabłonek jednowarstwowy) lub kilka warstw (nabłonek wielowarstwowy).

Ze względu na kształt wyróżniamy: nabłonek płaski, sześcienny, walcowaty, gruczołowy. Nabłonek gruczołowy tworzy gruczoły wydzielające: pot, śluz, mleko.

Funkcje Nabłonka:
- ochrona przed wnikaniem drobnoustrojów
- urazami mechanicznymi
- szkodliwymi substancjami
- wchłanianie substancji odżywczych i wody z przewodu pokarmowego
- wydzielanie np. potu, śluzu, mleka, śliny, woskowiny

Tkanka Mięśniowa
Zbudowana jest z wydłużonych komórek, które mają zdolność kurczenia się. Tkankę mięśniową dzielimy na: gładką i poprzecznie prążkowaną

Tkanka mięśniowa gładka – zbudowana jest z komórek mających jedno jądro. Tkanka tworzy mięśnie gładkie, które kurczą się niezależnie od naszej woli.
Występują w ścianach narządów wewnętrznych np. pęcherza moczowego.

Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana – zbudowana jest z długich wielojądrowych komórek zwanych włóknami, posiadających poprzeczne prążki, które można oglądać pod mikroskopem optycznym. Do tkanki poprzecznie prążkowanej zaliczamy: szkieletową i sercową. Mięśniowa szkieletowa kurczy się zależnie od naszej woli. Mięśniowa sercowa zbudowana jest z jednojądrowych włókienposiadających poprzeczne prążki, które tworzą w sercu rozgałęzienia, układające się w sieć przestrzenną. Kurczy się niezależnie od naszej woli.

Tkanka łączna
Tkanka łączna zawiera komórki rozproszone w substancji międzyomórkowej. W zależności od budowy i funkcji wyróżniamy typy tkanki łącznej np. tkankę chrzęstną łączną i tłuszczową , tkanki stałe, krew i limfa, tkanki płynne.

Funkcje tkanki łącznej:
- zapewnia łączność pomiędzy wszystkimi tkankami w organizmie
- podtrzymuje i chroni narządy
- transportuje i magazynuje substancje odżywcze
- transportuje szkodliwe substancje do miejsc w których zostaną usunięte lub wydalone

Tkanka chrzęstna – zbudowana jest z komórek chrzęstnych, które znajdują się w jamkach chrzęstnych, zanurzonych w substancji międzykomórkowej.
Występuje w przegrodzie nosowej, małżowinie usznej. W studium zarodnikowym buduje szkielet wewnętrzny kręgowcom.

Tkanka kostna – buduje szkielet większości kręgowców. Zbudowana jest z komórek i substancji międzykomórkowej. Komórki znajdują się w jamkach kostnych zanurzone w substancji między komórkowej. Substancja ta zawiera włókna białkowe, dużo soli mineralnych, zwłaszcza soli wapnia, co daje tkance twardość. Włókna białkowe tworzą blaszki kostne – podstawowe elementy tej tkanki. Komórki kostne leżą między blaszkami.

Krew i limfa – tkanki płynne, które stanowią środowisko wewnętrzne organizmu. Krew składa się z płynnego osocza, zawierającego krwinki czerwone, białe i płytki krwi. Krwinki czerwone zawierają czerwony barwnik hemoglobinę – dzięki, której transportują tlen i dwutlenek węgla. Krwinki białe chronią organizm przed mikroorganizmami. Płytki krwi biorą udział w krzepnięciu krwi. Osocze zawiera: wodę, białka, tłuszcze, witaminy, sole mineralne i inne związki chemiczne.
Krew transportuje tlen i substancje odżywcze do tkanek, a odprowadza z nich dwutlenek węgla i inne produkty przenikam zachodzących w organizmie.
Limfa zawiera wodę, sole mineralne, białka, tłuszcze i dużą liczbę krwinek białych. Odgrywa ważną rolę w utrzymaniu równowagi płynów w organizmie.

Tkanka tłuszczowa – zbudowana z komórek tłuszczowych, które magazynują tłuszcz, wykorzystywany jako materiał energetyczny. Tkanka znajduje się w warstwie podskórnej i stanowi izolację termiczną.

Tkanka nerwowa – Buduje układ nerwowy. Tworzą je komórki nerwowe. Składają się z ciała komórki, jądra, krótkich wypustek dendrytów i długiej aksonu.
Dendryty przewodzą impulsy nerwowe do ciała komórki, a akson od ciała komórki do następnej komórki. Impuls – sygnał przenoszony między komórkami nerwowymi.

Aksony komórek nerwowych łączą się w pęczki, tworząc nerw. Dzięki takiej budowie komórki odbierają i przekazują informacje ze środowiska do mózgu.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

1.wymień tkanki zwierzęce. 2.Jaką rolę spełniają tkanki zwierzęce 3.Budowa gąbek. 4.Porównania parzydełkowców i gąbek. 5.Rodzaje i charakterystyka tkanek zwierzęcych. 6.Charakterystyka gąbek. 7.Charakterystyka parzydełkowców.   Z góry Dzięki . ^^

1.wymień tkanki zwierzęce. 2.Jaką rolę spełniają tkanki zwierzęce 3.Budowa gąbek. 4.Porównania parzydełkowców i gąbek. 5.Rodzaje i charakterystyka tkanek zwierzęcych. 6.Charakterystyka gąbek. 7.Charakterystyka parzydełkowców. ...

Biologia

1.wymień tkanki zwierzęce. 2.Jaką rolę spełniają tkanki zwierzęce 3.Budowa gąbek. 4.Porównania parzydełkowców i gąbek. 5.Rodzaje i charakterystyka tkanek zwierzęcych. 6.Charakterystyka gąbek. 7.Charakterystyka parzydełkowców.   Z góry Dzięki . ^^

1.wymień tkanki zwierzęce. 2.Jaką rolę spełniają tkanki zwierzęce 3.Budowa gąbek. 4.Porównania parzydełkowców i gąbek. 5.Rodzaje i charakterystyka tkanek zwierzęcych. 6.Charakterystyka gąbek. 7.Charakterystyka parzydełkowców.   Z g�...

Biologia

Tkanki zwierzęce i roślinne

Tkanki roślinne


Tkanka okrywająca
Korzeń, łodyga i liście są otoczone na zewnątrz tkanką okrywającą, zwaną skórką. Tworzą ją żywe, prostokątne komórki, ściśle przylegające do siebie. Tkanka ta zabezpiec...

Biologia

Tkanki zwierzęce

Tkanki Zwierzęce.
Tkanka Nabłonkowa :
Nabłonki oddzielają organizm zwierzęcia od otaczającego środowiska, pozwalają na wymianę gazową, ułatwiają odbiór bodźców zw. świata zewnętrznego, a także wyściełają narządy jamy ci...

Biologia

Tkanki zwierzęce

Tkanki zwierzęce, zespół komórek wywodzących się z jednego listka zarodkowego mających jednolity charakter i spełniających w organizmie specyficzne funkcje.
Wśród tkanek zwierzęcych wyróżniamy:
1) tkankę nabłonkową (pokrywow...

Biologia

potrzebne na poprawke z gory dzieki :) Tkanki 2. Jakie występują tkanki zwierzęce? 3. Tkanki nabłonkowe dzielą się ze względu na: 4. Która z tkanek mięśniowych współtworzy niektóre narządy wewnętrzne? 5. Z czego składa się krew? 6. Z czego składa si

potrzebne na poprawke z gory dzieki :) Tkanki 2. Jakie występują tkanki zwierzęce? 3. Tkanki nabłonkowe dzielą się ze względu na: 4. Która z tkanek mięśniowych współtworzy niektóre narządy wewnętrzne? 5. Z czego składa się krew...