Co to jest patent ? Kto udziela Patentu w Polsce? które dobra mogą być chronione przez patent  

Co to jest patent ? Kto udziela Patentu w Polsce? które dobra mogą być chronione przez patent  
Odpowiedź
KarolciaQn

1.Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.   2. Urzad Patentowy   3. Dobrami chronionymi moga byc: nieopatentowane wynalazki, niezarejestrowane wzory użytkowe, informacje techniczne dot. stosowania patentów lub wzorów użytkowych, doświadczenie administracyjne i organizacyjne związane z własnością przemysłową. Licze na NAJ :)

Dodaj swoją odpowiedź
Administracja

Prawo własności intelektualnej

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - dr Wojciech Włodarczyk
Prawo własności intelektualnej:
1)w znaczeniu przedmiotowym
2)w znaczeniu podmiotowym
1) w znaczeniu przedmiotowym ? normy prawne określające nabywanie, zmianę, utratę...

Prawo cywilne

Ochrona własności intelektualnej - opracowane pytania

1) Wskaż miejsce prawa autorskiego w systemie prawa.

Prawo autorskie - to dział prawa cywilnego, obejmujący przede wszystkim normy zamieszczone w ustawie z 4.II.1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz normy zamieszczone w umo...