"Pan Tadeusz" - przedstawienie postaci.

Tadeusz Soplica - jeden z głównych bohaterów książki "Pan Tadeusz". Po śmierci matki wychowuje go brat Jacka Soplicy-Sędzia. Ożenił się z Zosią. Tadeusz to wysoki przystojny mężczyzna o jasnych oczach i ciemnych włosach, jest młodym patriotą, który szanuje tradycje i obyczaje kraju.

Jacek Soplica - brat Sędziego, właściciel dworu w Soplicowie. Miał bardzo duże poważanie wśród ludzi i wysoką pozycję w swojej rodzinie. Poczatkowo podawał się za zakonnika, którego zwano Robakiem, dopiero na łożu śmierci wyzał prawdę o sobie.

Zosia - młoda dziewczyna o wysmukłej postaci, łabędziej szyi i lokowanych włosach. Podopieczna Telimeny, wybranka Tadeusza. Zosia wychowywała się w Petersburgu, a od dwóch lat przebywa w Soplicowie. Ma 14 lat.

Sędzia - opiekun Tadeusza i Zosi, jest patriotą głoszącym mądrości życiowe, żyje w zgodzie z naturą. Jest człowiekiem o bardzo gościnnym usposobieniu, pragnie wychowywać młodzież w duchu polskiej tradycji.

Hrabia - daleki krewny Horeszki, uwielbia otoczenie kobiet. ma niezwykłą wyobraźnię. Jest oryginalny pod względem zachowania i stroju. Jego wadami są uległośc wobec obcych wzorców i przesadna sentymentalnośc.

Podkomorzy - bardzo bliski przyjaciel sędziego. Jest to osoba poważana ze względu na pełniony urząd oraz ze względu na doświadczenie życiowe. Ośmiesza naśladowanie obcej mody. Potrafi rozładowywać spory i kłótnie.

Gerwazy - wierny sługa Horeszki. Na dworze swego pana pełnił funkcje klucznika. Jest to wysoki, silny mężczyzna. Nigdy nie rozstaje się ze swoją szablą którą zwie Scyzorykiem.

Telimena - młoda, piękna kobieta, bardzo zgrabna, wysoka i niezwykle urodziwa. Lubi zwracać uwagę mężczyzn, próbuje uwieśc młodego Tadeusza.

Rejent - posiadał psa o imieniu Sokół z którym często wybierał się na polowania. Prowadziło to do kłótni z Asesorem, który również brał w nich udział. psy obydwu mężczyzn zawsze upolowały tą samą zdobycz.

Asesor - prowadził spory z Rejentem, był szczupły i mały z postawy. Mówiono o nim, że "Ma żądło w języku". Potrafił komponować dowcipne żarty, które jednocześnie były złośliwe i ostre.

Wojski - wywodził się z rodu Hreczechów, był to dośc cichy człowiek, specjalizował sie w polowaniach. Nie chciał brac udziału w sporze między Rejentem a Asesorem. Bywał niegdyś z urzędu ooiekunem żon i dzieci.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Pan Tadeusz" jako suma gatunków.

Czym jest "Pan Tadeusz" jako gatunek literacki? Zwyczajowo nazywany jest epopeją, bo ma wiele cech pozwalających zaklasyfikować go do utworów epickich. Już pierwsi czytelnicy, min. Juliusz Słowacki, zachwycali się tym poematem, a S�...

Język polski

Charakterystyka Zosi jako narzeczonej - "Pan Tadeusz"

1. Przedstawienie postaci
Zosia to młoda dziewczyna, narzeczona Tadeusza Soplicy. Jest wcześnie osieroconą córką Ewy Horeszkówny. Mieszka w Soplicowie, ponieważ Jacek Soplica postanowił zapewnić jej godziwe warunki życia i dobre wychow...

Język polski

"Pan Tadeusz" na tle konwencji gatunku.

Epopeja – utwór liryczny, pisany wierszem lub prozą, ukazujący wszechstronnie i szczegółowo życie narodu w przełomowym momencie historycznym; charakterystyczne jest wprowadzenie bogatego tła obyczajowego, realizm, wielowątkowość akcji, ...

Język polski

"Pan Tadeusz" - praca klasowa.

Imię i nazwisko…………………………...

PRACA KLASOWA

„Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem.”

1. Tekst dotyczący biografii Adama M...

Język polski

"Pan Tadeusz" - charakterystyka bohaterów

Jacek Soplica- popularny i ceniony wśród szlachty za swą odwagę, bezpośredniość i zdolności rycerskie. Dzięki temu był częstym gościem w domu Horeszków i cieszył się przychylnością magnata. Za bardzo jednak spoufalił się ze Stolni...