Kongres Wiedeński, Wiosna Ludów, Zjednoczenie Włoch i Niemiec

KONGRES WIEDEŃSKI:

- cele:
uporządkowanie granic E stworzenie nowego ladu wedlug:
restauracji,legitymizmu,rownowgi europ.

- Akt koncowy: 9.06.1815

- Postanowienia:

FRANCJA:
Powrocila do granic z 1790
Zplacic kontrybucje

POLSKA:
Powstalo Król Pol w unii personalnej z Ros
Do Prus wlaczono Wielkopol.
Krakow zostal wolnym miastem

NIEMCY:
Utrzymano podzial
Utwoprzono Zwiazek niem.

WŁOCHY:
Utrzymano podzial
Odnowiono Panstwo Koscielne
Powstalo Ksiestwo Sardynii
Utworzono Krolestwo Obojga Sardynii
Norwegie zjednoczono ze Szwecja
Holandie z Belgia=Krol Niderlandzkie

INNE
Utworzenie sw. Przymierza (14.09.1815)
Cel: tłumienie rewolucji
Koniec: wojna krymska
Utworzenie Czwórprzymierza (20.11.1815)
Cel: utworzenie wspolnej polityki podczas wojny

WIOSNA LUDÓW:

Przyczyny:
- Walka burzuazji z feudalizmem
- rozwoj ideologii romantyzmu
- walka o pelne uwlaszczenie chlopow
- nieurodzaj w rolnictwie
- zarazy,glod,epidemie
- kryzys przemyslowy
- trudne warunki zycia

Francja:
- Rzady „mieszczanskiego krola”
Filipa Orleanskiego
- dzialalnosc opozycji (socjalisci, Bonapartysci)
- rewolucja lutowa (22.02.1884 - wystapienie
burzuazji)
- abdykacja krola (24.02)
- powolanie Rzadu Tymczasowego
- Reformy II Republiki (powszechne prawo wyborcze,
10 godz dzien pracy, wolnosc prasy,
zniesienie kary smierci za dzial pol,
zlikwidowanie niewolnictwa w koloniach fr.,
- Rewolucja czerwcowa(23.06.1884)
- uchwalenie konstytucji(11.1884)

Niemcy:
- wystapienie w Berlinie Fryderyka Wilhelma IV
(13.03.1884)(obiecanie swobody politycznej,
powolanie nowego rzadu)
- stłumienie ruchu rewolucyjnego przez krola
- nadanie konstytucji
- zadanie liberalow dotyczace zwolania parlamentu
w celu zjednoczenia(Parlament Frankfurcki-1848-1849)

Włochy:
- Robicie Włoch po KG
- włoski ruch narodowy-ruch węglarzy
- wystąpienia antyaustriackie
- 1848 bunt na sycylii przeciwko Ferdyn. Burbonowi
- utw.republika rzymska w państwie kościelnym
po ucieczce papieza
- Karol Albert (król sardynii) wypowiedział wojnę Austrii
po klesce abdykował na rzecz syna
- Klęska WL

ZJEDNOCZENIE NIEMIEC:

GENEZA:
- na KW utrzymano rozbicie Niemiec i powołano Związek Niemiecki
- rozwój przemysłu, handlu
- organizacje studentow i inteligencji
glosiły hasła reform polit. I społ.
- Wiosna Ludów (1848r)

ROLA OTTONA VON BISMARCKA
- rządził bez zgody parlamentu (dekrety)
- rozwijał przemysł(rozbud. Armia)
- dazył do zjednoczenia prowadząc
aktywną polityke zagraniczną
- wojna prus i austrii z danią o
Szlezwik-Holsztyn (1864)
- po zakończ. Wojny konflikt prus
i austrii o podział wpływów
- spotkanie Bismarcka z NapoleonemIII
(obietnica oddania Belgii do FR)
- wojna austriako-pruska ( VII 1866
zwyciestwo prus pod sadową,pokój
w pradze)
- utw zw. Pólnocnoniemiecki 1867

WOJNA Z FRANCJA
- protest FR przeciwko oddaniu tronu
HISZP. Hohenzollernowi
- wypowiedzenie wojny przez FR
- klęska FR pod Sedanem (1-2 IX 1870)
- 28 I 1871 zawieszenie broni
- podpisano w Wersalu wstępny traktat
pokojowy
- 10.V.71 pokój we Frankfurcie
- 18.I.71 w Wersalu ogłoszono powst.
Cesarstwa Niemieckiego-panstwo
Konstytucyjne, federacyjne
(cesarz, Rada zwiazkowa, sejm,
kanclerz)

ZJEDNOCZENIE WŁOCH

POCZĄTKI:

- po KW rozbicie polityczne,
wpływy Austrii, odnowiono
państwo kościelne, utw. Królestwo
sardynii( z Piemontem i sabaudią)
- włoski ruch narodowy(karboniusze;
Młode Włochy Giuseppe Mazziniego
- nieudana próba zjednoczenia Włoch
w WL

ROLA PIEMONTU:
- monarchia konstytucyjna
- rozwój gosp.,handel zagran.
- polityka króla Wiktora Emanuela II
i premiera Camilla Cavoura

RUCHY NARODOWE
Pod wpływem klęski Austrii

REWOLUCJA W KRÓLESTWIE
OBOJGA SYCYLII PRZECIW
BURBONOM w 1860

- „wyprawa tysiąca”
- 1861-ogłoszenie powstania
Królestwa Włoskiego ze stolicą w
Turynie
- przyłączenie Wenecji

LIKWIDACJA PAŃSTWA
KOŚCIELNEGO:

- po klęsce FR z Prusami odwołano
oddziały francuskie
- papież Pius IX ogłosił się
„więźniem watykanu”
- Rzym stolicą włoch

WŁOCHY PO ZJEDNOCZENIU
- państwo monarchistyczne
- parlament 2-izbowy
- brak reform zwłaszcza rolnej
- różnice w rozwoju gosp. Połnocy
i południa kraju
zbliżenie polityki zagranicznej do
Niemiec

gdzie:
E=Europa
KW=Kongres Wiedeński
WL=Wiosna Ludów
FR=Francja
PL=Polska

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Zjednoczenie Włoch i Niemiec

Zjednoczenie Włoch i Niemiec

Problemem nierozwiązanym przez kongres wiedeński był problem zjednoczenia Niemiec i Włoch. Po kongresie wiedeńskim Niemcy i Włochy były jedynie pojęciami geograficznymi. Nie było natomiast państwa ni...

Historia

Zjednoczenie Włoch i Niemiec w XIX wieku.

Problemem nierozwiązanym przez kongres wiedeński był problem zjednoczenia Niemiec i Włoch. Po kongresie wiedeńskim Niemcy i Włochy były jedynie pojęciami geograficznymi. Nie było natomiast państwa niemieckiego i włoskiego. W przypadku Wł...

Historia

Zjednoczenie Włoch

Problemem nierozwiązanym przez kongres wiedeński był problem zjednoczenia Niemiec i Włoch. Po kongresie wiedeńskim Niemcy i Włochy były jedynie pojęciami geograficznymi. Nie było natomiast państwa niemieckiego i włoskiego. W przypadku Wł...

Historia

Porównanie zjednoczenia Włoch i Niemiec

Porównania procesów jednoczenia Niemiec i Włoch w XIX wieku

Po klęsce, jaką poniosła Rewolucja francuska (1789) i następnie Napoleon Bonaparte zwołano Kongres Wiedeński w latach 1814 – 1815. Zdecydował on, że Niemcy i Włochy ...

Historia

Kongres Wiedeński.

Po upadku Napoleona zwycięskie państwa postanowiły przywrócić w Europie równowagę polityczną – tzn. uporządkować granice i stworzyć nowy ład. W tym celu
w Wiedniu we wrześniu 1814 r. rozpoczął obrady kongres władców i dyploma...