Jak napisać dobrą charakterystykę postaci

Jak napisać dobrą charakterystykę postaci
Odpowiedź

Musisz przedstawić osobę,którą będziesz prezentował/ała. Opisz jej wygląd. Opisz jej charakter. Napisz własną ocenę prezentowanej postaci.

1 akapit przedstawienie postaci- jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka 2 akapit opis zewnętrzny(wygląd)- kolor oczu, włosów, skóry(ciemna, jasna            itp.), wysokość, w co się ubiera 3 akapit opis charakteru- cecha+uzasadnienie 4 akapit upodobania- np. lubił/a jeździć na rowerze i czytać książki 5 akapit moja ocena- moim zdanie jest on/a dobrą, miłą i wysportowaną osobą......... myślę, że pomogłam =^.^=

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Nauka o języku.

1. Omów cztery podstawowe zasady rządzące polską ortografią.

– zasada fonetyczna – piszemy jak mówimy i słyszymy, np. nos, woda, pisać
– zasada morfologiczna – piszemy zgodnie z budową wyrazu, uwzględniając obocznośc...

Język polski

Które z poznanych koncepcji losu człowieka, modeli postaw ludzkich zabierzesz ze sobą na dalszą drogę życia? Uzasadnij wybór.

Już w czasach starożytnych literatura nie tylko kształciła i rozwijała uczucia estetyczne, ale także pełniła funkcję wychowawczą.
Różni autorzy na przełomie wieków przedstawiali rozmaite wzorce moralne, czyli wzorce oparte na zasa...