Karol Wielki.

(742-814), król Franków od 768, cesarz od 800. Objął rządy po śmierci ojca Pepina Małego z dynastii Karolingów. W wyniku licznych wojen doprowadził do znacznego powiększenia terytorium kraju. Największy opór wojskom Karola Wielkiego stawiali Sasi, dopiero systematyczny podbój całego terytorium tego plemienia (779-804) położył kres walkom. W 773 wezwany na pomoc Państwu Kościelnemu zagrożonemu przez Longobardów, anektował ich państwo. Podbił Bawarię (788) i kraj Awarów (795).Pierwsze wyprawy przeciwko Arabom hiszpańskim nie przyniosły sukcesów, dopiero prowadzone w latach 778-801 walki zakończyły się zwycięstwem wojsk Karola Wielkiego. W ich wyniku ustalono granicę na rzece Ebro i utworzono marchię hiszpańską. W czasie wojen saskich Karol Wielki przeprowadził represyjne wyprawy przeciw Słowianom połabskim i uzależnił część plemion słowiańskich od państwa Franków.Nadrzędnym celem Karola Wielkiego była odbudowa cesarstwa rzymskiego. W 800 papież Leon III koronował Karola Wielkiego na cesarza. Aktu koronacji nie uznało cesarstwo wschodnie, co doprowadziło do wybuchu wojny z Bizancjum. Dbał o gospodarczy i kulturalny rozwój kraju, przeprowadził reformę monetarną, zapewnił stałe dochody skarbowi, zreorganizował sądownictwo, zadba o wyższy poziom nauczania w szkołach klasztornych, tworzył szkoły katedralne. W niedługim czasie po śmierci Karola Wielkiego państwo Franków uległo rozpadowi w wyniku podziału dokonanego traktatem w Verdun 843.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Karol Wielki

Karol Wielki (ur. 2 kwietnia 742 lub 747, zm. 28 stycznia 814 w Akwizgranie).
Król Franków i Longobardów, od 25 grudnia 800 roku cesarz Imperium Rzymskiego. Wnuk Karola Młota.Karol Wielki był synem Pepina Krótkiego z dynastii Karolingów i...

Historia

Karol Wielki

Karol Wielki

Karol Wielki, urodzony 2 kwietnia 742r., był najwybitniejszym władcą Franków i Longobardów. W 800r. ukoronował się na cesarza Imperium Rzymskiego. Najwybitniejszy władca średniowiecznej Europy. Wnuk Karola Młota. Karo...

Historia

Karol Wielki i jego imperium

Karol Wielki urodził się 2 kwietnia 742 roku, zmarł 28 stycznia 814 roku, był synem Pepina Małego, zwanego też niekiedy Krótkim i Berthy c. Heribery. Był największym władcą średniowiecznej Europy, z dynastii Karolingów. Królem Franków...

Historia

Karol Wielki - Monarchia Karola Wielkiego.

Monarchia Karola Wielkiego

Karol Wielki panował w państwie Franków w latach 772-814. Należał on do rodu zwanego Karolingami, który to ród pozbawił Merowingów władzy w państwie Franków. I tak w ostatniej ćwierci VII w. Pepin z ...

Historia

Karol Wielki

Karol Wielki (łac. Karolus Magnus) (ur. 2 kwietnia 742 r. - zm. 28 stycznia 814 r. w Akwizgranie) - największy władca średniowiecznej Europy, z dynastii Karolingów. Był królem Franków od 768 roku. W 800 roku został cesarzem. Jego ojcem był...

Język angielski

Wyjaśnij: postacie: Justynian wielki, Mahomet, Chlodwig, Karol młot, Karol wielki, Otton 1, Otton 3, Wilhelm zdobywca, Cyryl i metod, Samon, Włodzimierz wielki, Stefan wielki, Grzegorz 4, Grzegorz 7, Daty: 622r., 486r., 732r., 756r., 800r., 843r., 96

Wyjaśnij: postacie: Justynian wielki, Mahomet, Chlodwig, Karol młot, Karol wielki, Otton 1, Otton 3, Wilhelm zdobywca, Cyryl i metod, Samon, Włodzimierz wielki, Stefan wielki, Grzegorz 4, Grzegorz 7, Daty: 622r., 486r., 732r., 756r., 800r., ...