Karol Wielki

Karol Wielki

Karol Wielki, urodzony 2 kwietnia 742r., był najwybitniejszym władcą Franków i Longobardów. W 800r. ukoronował się na cesarza Imperium Rzymskiego. Najwybitniejszy władca średniowiecznej Europy. Wnuk Karola Młota. Karol Wielki był synem Pepina Krótkiego z dynastii Karolingów i Bertrady z Laon – córki Heriberta, hrabiego Laon. Dzięki swoim dyplomatycznym oraz militarnym osiągnięciom zdobył przydomek WIELKI. Przezwisko WIELKI podobno otrzymał dzięki wzroście. Badania jego szkieletu, przeprowadzone w 1861r., wykazały, że miał on 192cm. wzrostu.
Po śmierci Pepina Krótkiego w 768r., władzą zajęli się dwaj synowie Pepina, Karloman i Karol. Zgodnie z obowiązującym zwyczajem podzielili państwo na dwie części. Karol został koronowany na króla w dniu 9 listopada 768r. w Noyon. Rok póżniej przeprowadził swoją pierwszą kampanie wojenną, przeciwko zbuntowanym Akwitańczykom, pod wodzą księcia Hunolda. Karloman żądził trzy lata, i zmarł 4 lub 5 grudnia 771r., a Karol objął samodzielne rządy, które trwały przez ponad 40 lat. Większośc czasu jego panowania wypełniony był wojnami toczonymi poza granicami państwa. Gdy rządził, przeprowadził 54 kampanie wojenne, a połowę z nich przewodził osobiście. 28 stycznia 1814r., Karol Wielki Umiera, a po nim władzę odziedzicza jego syn, Ludwik.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Karol Wielki

Karol Wielki (ur. 2 kwietnia 742 lub 747, zm. 28 stycznia 814 w Akwizgranie).
Król Franków i Longobardów, od 25 grudnia 800 roku cesarz Imperium Rzymskiego. Wnuk Karola Młota.Karol Wielki był synem Pepina Krótkiego z dynastii Karolingów i...

Historia

Karol Wielki i jego imperium

Karol Wielki urodził się 2 kwietnia 742 roku, zmarł 28 stycznia 814 roku, był synem Pepina Małego, zwanego też niekiedy Krótkim i Berthy c. Heribery. Był największym władcą średniowiecznej Europy, z dynastii Karolingów. Królem Franków...

Historia

Karol Wielki - Monarchia Karola Wielkiego.

Monarchia Karola Wielkiego

Karol Wielki panował w państwie Franków w latach 772-814. Należał on do rodu zwanego Karolingami, który to ród pozbawił Merowingów władzy w państwie Franków. I tak w ostatniej ćwierci VII w. Pepin z ...

Historia

Karol Wielki

Karol Wielki (łac. Karolus Magnus) (ur. 2 kwietnia 742 r. - zm. 28 stycznia 814 r. w Akwizgranie) - największy władca średniowiecznej Europy, z dynastii Karolingów. Był królem Franków od 768 roku. W 800 roku został cesarzem. Jego ojcem był...

Język angielski

Wyjaśnij: postacie: Justynian wielki, Mahomet, Chlodwig, Karol młot, Karol wielki, Otton 1, Otton 3, Wilhelm zdobywca, Cyryl i metod, Samon, Włodzimierz wielki, Stefan wielki, Grzegorz 4, Grzegorz 7, Daty: 622r., 486r., 732r., 756r., 800r., 843r., 96

Wyjaśnij: postacie: Justynian wielki, Mahomet, Chlodwig, Karol młot, Karol wielki, Otton 1, Otton 3, Wilhelm zdobywca, Cyryl i metod, Samon, Włodzimierz wielki, Stefan wielki, Grzegorz 4, Grzegorz 7, Daty: 622r., 486r., 732r., 756r., 800r., ...