Problemy współczesnej rodziny w Polsce

Rodziną nazywamy związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji. Jako rodzinę rozumie się dwójkę partnerów i wychowywane potomstwo. Tego typu rodzinę określa się jako nuklearną, gdy jedno z partnerów zamieszkuje także z rodzicami, to jest to rodzina wielopokoleniowa. Zazwyczaj związki pomiędzy członkami rodziny mają charakter pokrewieństwa biologicznego, jednak w niektórych wypadkach sam fakt zamieszkania razem klasyfikuje pewna grupę ludzi jako rodzine.Przykladem tego może być związek dwojga ludzi,ktorzy mają dzieci z pierwszego małżeństwa.Mimo że dzieci te nie są spokrewnione stanowią rodzinę.

Jedną z przyczyn problemów współczesnej rodziny były przemiany jakie miały miejsce w Polsce w latach osiemdziesiątych.W okresie tym zlikwidowano wiele zakładów przemysłowych tym samym odbierając prace ludzią.Polskie społeczeństwo zaczął nękać problem bezrobocia.Bezrobocie ma niszczący wpływ na rodzinę.Podstawowym dochodem w rodzinie bezrobotnej staje się zasiłek.Niestety jest on niewystarczający żeby pokryć wszystkie wydatki w związku z czym wiele rodzin bieduje,albo zdarza się że ludzie w takiej sytuacji zaciągaja kredyty tym samym wpadając w dlugii.Zauważalne jest również ,ze wiele ludzi decyduje sie na wyjazd zagranicę w poszukiwaniu pracy.Co prawda polepsza to sytuację materialną rodziny.Rodzice są w stanie zapewnić dziecku godne warunki do życia.Jednak czy firmowe ubrania badż wakacyjny wyjazd potrafi zastapić dziecku wartości wynikające z bliskości rodzica? Ojciec,który przyjeżdza do domu raz na miesiąc nie jest w stanie wynagrodzić dziecku dni jego nieobecności.Dochodzi nawet do tego że nie zna on własnego dziecka,nie wie jakie ma marzenia,przyjaciół,zainteresowania.Sprawia to że tracą sie więzi miedzy ojcem a dzieckiem,które sa bardzo ważne w jego rozwoju.
Dzieci,które często czują się samotne i opuszczone szukają oparcia wsród grona znajomych.Autorytetem dla niego stają się koledzy z podwórka czego rezultatem w wielu przypadkach jest działalność przestepczą lub zażywanie narkotyków.Często zdarza się że nastolatkowie szukając zrozumienia i ciepła,którego
brakuje im w domu trafiają do sekt.Między członkami sekt istnieje silna więz bliskości,mają oni negatywny stosunek do reszty społeczeństwa także do rodziców.
Rodzice tracą jakikolwiek wpływ na życie młodego człowieka,nie potrafią zawrucić go z tej drogi.Oskarżają się na wzajem kto ponosi winnę za tą sytuację co przyczynia się to do rozpadu rodziny.

Bardzo ważnym problemem współczesnej rodziny jest alkoholizm jednego z rodziców.Choroba ta może dotknąć każdego nie ma tu znaczenia jakie człowiek ma wykształcenie,pracę lub towarzystwo.Istnieje wiele przyczyn alkoholizmu.Często dotyka on ludzi słabych psychicznie,którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami jakie napotykają.Alkoholizm jest chorobą całej rodziny gdyż jej skutki krzywdzą pozostałych jej członkow.Alkoholicy pod wpływem spożywanych trunków stają się agresywni objawia się to przemocą wobec rodziny.Niektórzy z nich za swoją sytuację obwiniają dzieci lub żone i wyładowują na nich swoją złość.Nie ważne czy ma to charakter fizyczny czy psychiczny jest to przyczyną zaburzenia funkcjonowania dziecka. Przemoc w rodzinie ma negatywny wpływ na naukę dziecka.Zestresowane dzieci mają problemy z pamięcią,nie potrafią skoncentrować się ,stają się nadpobudliwe co często prowadzi do objawów agresjii wobec innych. Dzieci, które odczuły znęcanie sie zamykają się w sobie tlumiąc żal i gniew.Żyjac w ciągłym strachu przed pijanym rodzicem nabawiają się nerwicy,której leczenie nie jest proste,a jej skutki objawiają sie nawet po wielu latach,kiedy to dziecko jako dorosła osoba ma już własną rodzinę.Są również sytułacje gdy dziecko idąc w ślady rodziców sięga po alkohol. Dzieci pijące alkohol nie odnoszą sukcesów szkolnych, lekceważą swoje obowiązki, często popadają w konflikty z otoczeniem i dokonują czynów przestępczych.Kobiety maltretowane przez mężów alkoholików przestają wierzyć w swoją wartość.Bite i poniżane nie dbają o swoje potrzeby starając się spełniać wymagania męża tyrana po to by mieć spokój.Często wstydząc się przyznać do sytuacji jaka panuje w domu zrywają kontakty z rodziną i przyjaciółmi.Alkoholizm jest najczęstszą przyczyną rozwodów.Mimo,że jest to wyzwoleniem od prześladującego ich członka ,rodzina ta potrzebuje wsparcia w odbudowie bezpieczeństwa i powrotu do normalnego życia bez przemocy.

Kolejnym zagrożeniem dla rodziny jest molestowanie seksualne dzieci.W wielu przypadkach molestowanie dziecka trwa kilka lub kilkanaście lat.Dziecko zastraszone nie potrafi o tym rozmawiać z innymi ludzmi.Odczuwa ono lęk o swoje rodzeństwo,więc stając się ofiarą zgadza się na to bolesne traktowanie.Zdarzają się rodziny w których matka wie o molestowaniu swojej córki przez ojca mimo to ze strachu przed tym że opuści on rodzinę pozostawiając ją bez środków do życia nie reaguje.Według badań naukowych osoby,które jako dzieci były wykorzystywane seksualnie przez jednego z rodziców mają duże problemy emocjonalne,z którymi nie potrafią sobie poradzić bez pomocy psychologa.Często miewają oni myśli samobójcze.Powracające wspomnienia nie pozwalają im na zawarcie zwiazku z osobą płci przeciwnej.Podczas zbliżen fizycznych wpadają w panikę lub też odwrotnie nie szanują swojej intymności mając liczne kontakty seksualne z nieznanymi osobami.

Równie ważnym problemem rodziny w wspólczesnych czasach jest nietrwałość rodziny.Ludzie zawierają związki i szybko decydują się na posiadanie potomstwa niestety po kilku latach wspólnego życia dochodzą do wniosku że nie potrafią życ razem.Kończy się to rozwodem na czym najbardziej cierpi dziecko.W sytuacji gdy rodzice nie umieją dojść do porozumienia z kim będzie ono mieszkało staje się ono żródłem kłótni.Dziecko czuje się zagrożone,bo rozwód rodziców jest dla niego rozpadem świata w jakim żył.Rozpad rodziny ma również negatywne skutki na zawieranie nowych zwiazków ludzi rozwiedzionych.Rozczarowani poprzednim małżeństwem boją się związac z nowym partnerem .

Jan Pawel II powiedział o rodzinie:?tam uczymy się istnieć?. Wpływ rodziny jest dla nas najważniejszy i jest jednym z pierwszych wśród tych, które oddziaływują na nasze życie. Powinna być żródłem wzajemnego zrozumienia i więzi uczuciowych łączących jej członków.Niestety ze względu na problemy takie jak alkoholizm,narkomania,bezrobocie,rozpady małżeństw,wykorzystywanie seksualne dzieci traci ona swoje znaczenie.Jakie wartości wyniesie człowiek z domu gdzie główna rolę gra alkohol,a codzienne życie jest ciągłym strachem przed pijanym rodzicem?Jak ułoży sobie życie człowiek dotknięty narkomanią?Czy człowiek wykorzystywany seksualnie będzie potrafił komuś zaufać i założyć z tą osobą rodzinę? Są to pytania wynikające z istnienia rodziny,która zamiast przygotowywać człowieka do dorosłego życia staje się przyczyną zaburzeń,które mają negatywny wpływ na jego przyszłość.

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnej rodziny

Rodziną nazywamy podstawową grupę społeczną, złożoną z małżonków, dzieci oraz krewnych każdego z małżonków. Czasami jednak fakt, że pewna grupa osób mieszka razem klasyfikuje ich już jako familię. Przykładem jest związek dwojga ...

Wiedza o społeczeństwie

Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

Rodzina to najstarsza i najpowszechniejsza forma życia społecznego. Grupa ta złożona jest z osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim. Rodzina stanowi podstawę istnienia społeczeńst...

Wiedza o społeczeństwie

Zagrożenia współczesnej rodziny

ZAGROŻENIA WSPÓŁCZENEJ RODZINY
Rodzina w XXI wieku.

„Rodzina, założona i ożywiana przez miłość, jest wspólnotą osób: mężczyzny i kobiety jako małżonków, rodziców, dzieci i krewnych.”
Jan Paweł II
„Fam...

Socjologia

Procesy społeczno-opiekuńcze rodziny polskiej w okresie transformacji systemowej.

Rodzina to stosunkowo trwała grupa społeczna złożona z jednostek powiązanych przez wspólnych przodków, małżeństwo lub adopcję. W naszym społeczeństwie mamy do czynienia głównie z jednym jej typem- rodzina nuklearną, oraz w pewnym sto...

Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnej polskiej rodziny i sposoby ich zapobiegania.

Rodzina to najstarsza forma życia społecznego. Współczesna polska rodzina napotyka na swojej drodze wiele problemów, z którymi nie zawsze potrafi sobie poradzić. W swojej pracy przedstawię najważniejsze z nich oraz zaproponuję sposoby ich ...