Transport wodny i lotniczy.

Transport lotniczy jest najbardziej ekonomicznym rodzajem przewozu towarów na duże odległości. Dzieli się na transport morski i śródlądowy. Żegluga morska ma zasięg bałtycki, europejski i oceaniczny. Żegluga śródlądowa obejmuje rejsy po rzekach, jeziorach, kanałach i zalewach. Transport morski ma szczególne znaczenie dla handlu zagranicznego. Umożliwia bowiem przewóz dużych ilości ładunków na znaczne odległości. Obecnie w skład morskiej floty transportowej w Polsce wchodzą 123 statki o łącznej nośności 2,6 mln DTW. Na polskim wybrzeżu duże morskie porty handlowe znajdują się w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Największy pod względem wielkości przeładunków jest port w Gdańsku. Przeładowuje się tu głównie ropę naftową, węgiel, siarkę, drewno i zboże. Port w Gdyni, obsługuje głównie ładunki drobnicowe, czyli towar, który można podzielić na poszczególne sztuki lub opakowania. W porcie gdyńskich znajduje się największa w Polsce baza dla kontenerów. W portach w Szczecinie i Świnoujściu przeładowuje się głównie ładunki masowe, czyli towar, który transportuje się luzem w ładowniach, na przykład węgiel, chemikalia oraz rudę żelaza. Na rufach większości statków polskich statków powiewają bandery obcych państw. Armatorzy, czyli właściciele lub dzierżawcy statków zajmujący się transportem morskim, mają bowiem prawo zarejestrować je w dowolnym kraju. Najczęściej wybierają więc państwa, w których obowiązują niskie podatki i opłaty oraz korzystne przepisy. Polscy armatorzy najczęściej rejestrują swoje statki na Cyprze, Malcie oraz Bahamach. Państwa te należą do krajów tak zwanej taniej bandery. Transport morski służy głównie do przewozu towarów jednak porty morskie obsługują również ruch pasażerski, głównie między Polską a krajami skandynawskimi. Do największych połączeń promowych należą rejsy ze Świnoujścia do Ystad oraz Kopenhagi, z Gdańska do Nynashamn i z Gdyni do Karlskrony. Wiele polskich miast leży nad dużymi rzekami. Przed wiekami, gdy prawie nie istniała sieć dróg, rzeki stanowiły główne szlaki komunikacyjne. Transport wodny śródlądowy należy nie tylko do najstarszych, ale i najtańszych rodzajów przewozu. Wykorzystuje on naturalne źródło energii, którym jest nurt rzeczny. Jednak obecnie transport ten nie odgrywa w Polsce znaczacej roli. Przyczyną tego stanu jest niewielka liczba odcinków rzecznych nadających się do żeglugi. W polskich rzekach zbyt często zmienia się poziom wód. Niewiele jest tez kanałów łączących największe rzeki naszego kraju. Najwięcej towarów przewozi się uregulowaną na przeważającej długości Odrą oraz Kanałem Gliwickim, który liczy nieco ponad 40 km długości. Sezon żeglugowy na Odrze trwa około 220 dni. Tą drogą transportuje się głównie węgiel kamienny z Górnego Śląska do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Przewozy śródlądowe pasażerskie mają przeważnie charakter turystyczny. Przykładem są rejsy po Wielkich Jeziorach Mazurskich, przez kanał Augustowski oraz kanał Ostródzko-Elbląski. Samolot jest najszybszym i zarazem najdroższym środkiem transportu. Najważniejszą rolę w polskich transporcie lotniczym odgrywają międzynarodowe przewozy pasażerskie. Największy polski przewoźnik-Polskie Linie Lotnicze LOT-użytkuje obecnie 51 samolotów, mających ogółem około 5 tys. miejsc dla pasażerów. LOT utrzymuje regularną komunikację z 34 krajami na 133 trasach zagranicznych. Z polskich lotnisk korzystają tez maszyny wielu innych przewoźników. Wysokie ceny biletów lotniczych oraz wzrost zapotrzebowania na przewozy pasażerskie spowodowały, że w ostatnich latach dużym powodzeniem cieszą się tanie linie lotnicze. Oferują one niezbyt drogie przeloty na liniach europejskich. Największym lotniskiem w Polsce jest Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina na Okęciu w Warszawie, obsługujący około 45% ruchu pasażerskiego na liniach międzynarodowych. Mniejsze porty lotnicze znajdują się między innymi w Krakowie, Katowicach oraz Gdańsku. Z polskich lotnisk można dolecieć do ponad 90 miast położonych w różnych częściach świata.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Transport Lotniczy

Arkadiusz Wesołowski kl. I ZSZa

Transport (łac. transportare przenieść; przewieźć), przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu). Transport to,...

Geografia

Transport - rodzaje

Transport (łac. transportare przenieść; przewieźć), przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu). Transport to, obok łączności, dział gospodarki, kt...

Geografia

Co to jest transport?

transport [łac.]: zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków, obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności konieczne do osiągnięcia teg...

Geografia

Transport w Polsce

Położenie geograficzne Polski w Europie Środkowej, dogodny układ krain geograficznych sprawiają, że Polska ma znaczące położenie komunikacyjne w Europie. Na obszarze Polski krzyżują się szlaki tranzytowe wiodące z Europy Zachodniej do E...

Geografia

Notatki z działu transport

Czynniki wpływające na rozwój transportu:
a)ekonomiczne: kapitał, poziom rozwoju gospodarczego; rozwój turystyki, przemysłu, usług; przepisy prawne(obecność np. parków narodowych); polityka zagospodarowywania przestrzennego.
b)przy...