Tolerancja

Tolerancja - to słowo przez wieki nurtuje świadomość wielu społeczeństw, ludzie nieraz próbowali je zrozumieć i jak najlepiej opisać. Określono rodzaj społeczeństwa, jednostki tolerancyjnej, stworzono model społeczeństwa. Wraz z większym stopniem świadomości duchowej i intelektualnej wzrasta zrozumienie osobowości i zachowania innego człowieka. Zawsze ma ona związek z religią, bez względu na pochodzenie wyznania, gdyż wokół niego ludzie stwarzają problemy. Wraz z narodzeniem się pozytywnego zjawiska tolerancji powstaje negatywne - nietolerancja Była ona kiedyś i jest obecnie, objawia się poprzez niechęć ludzi wobec wyznawców innych religii, nienawiść narodowa, rasowa i etniczna. Przypomnijmy sobie jak to chrześcijanie nawracali pogan ogniem i mieczem, prowadzili wyprawy krzyżowe. Muzułmanie walczyli w imię 'Świętej Wojny ' przeciw niewiernym, ginąc w ekstazie uniesienia religijnego. Nawet obecnie ponownie mamy wojnę religijną na Bałkanach. To okropne i przykre, że ludzie nie wyrośli z 'zabaw' w wojnę. Ktoś mógłby twierdzić, że nie mam racji bo to konflikt narodowościowy, lecz ja
myślę, że podłożem jest konflikt wyznaniowy między walczącymi stronami.
Z drugiej strony nie idźmy na łatwiznę, zastanówmy się po co istnieje zjawisko zwane tolerancją. Myślę, że to bardzo 'męczący' stan, który trudno wprowadzić
w życie. To 'okropne', wszyscy muszą uważać ażeby nikomu nie nabruździć ni słowem, ni czynem. Możliwe, że wyolbrzymiłam te sytuacje, lecz według mnie to właśnie tolerancja dopomaga w rozwoju społeczeństwa. Dzięki niej pogłębia się demokracja, ludzie mogą bez obaw rozwijać się intelektualnie, duchowo i pomnażać swe dobra materialne. Nie muszą obawiać się, że zostaną oskarżeni i skazani za swoje poglądy tak jak to było za czasów Wielkiej Inkwizycji w Średniowieczu. Nie ważne czy są wierzącymi, ateistami, czy też wolnomularzami. Tolerancja nie pozwala na istnienie żadnych systemów totalitarnych nie ważne o jakim charakterze. Wyklucza władze komunistyczne, nazistowskie i państwo o statusie wyznaniowym.
Człowiek posiada wolność słowa, ale musi zrozumieć,
że nie powinny one godzić w niczyją moralność, nawet gdy się z nią nie zgadza.
Osobiście uważam, że są potrzebne krytyczne wypowiedzi, gdy wytykają one błędy i wypaczenia, co pozwala na korekty, lecz należy uwzględniać poprzednie twierdzenie. Istnieją w różnych częściach świata miejsca, gdzie tolerancja nie może rozpostrzeć swych skrzydeł, religia systematycznie uzależnia obywateli tych krajów . Zanika dialog z wyznawcami innych religii i tworzy się ściśle zamknięta enklawa. To przykre, ale niestety prawdziwe. Widzę tylko jedno rozwiązanie, należy się rozejrzeć i zobaczyć, że istnieją ludzie, którzy myślą inaczej. Polecam pokusić się spróbować ich zrozumieć . Każda religia powinna dostrzec i zrozumieć wciąż ewoluujący świat i nie potępiać go. Należy nigdy nie zapominać, że religia jest dla wyznawców, a nie wyznawcy dla religii (bez nich każdy kult umiera ).
Dodaj swoją odpowiedź
Filozofia

Czym jest tolerancja i czy należy być tolerancyjnym dla nietolerancyjnych

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
im. WITOLDA BIERNAWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE

CZYM JEST TOLERANCJA I CZY NALEŻY BYĆ TOLERANCYJNYM DLA NIETOLERANCYJNYCH

Pracę przygotował: Rafał Hryniewicz

Pr...

Wiedza o społeczeństwie

Inni to także my - tolerancja podstawa demokracji.

Myślę, że na początku warto byłoby się zastanowić, czym jest tolerancja, ponieważ często zdarza się, że każdy pojmuje ją inaczej.
„tolerancja (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla...

Język polski

Tolerancja w dawnej Polsce.

Minęły karnawałowe szaleństwa, jeszcze w głowie brzmi muzyka ostatniej zabawy. Przed lekcją języka polskiego spotyka się dwóch uczniów. Jeden z nich, kompletnie nie przygotowany do nieubłaganie zbliżającej się lekcji, Paweł, zwraca si...

Język polski

Tolerancja i jej granica.

Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Ws...

Historia

Tolerancja wyznaniowa w Europie między XV a XVIII wiekiem

Słowo tolerancja (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienn...

Socjologia

Tolerancja

Tolerancja

Słowo "tolerancja" należy do współcześnie używanych "słów zaklęć", którymi próbuje się regulować stosunki międzyludzkie. Pojęcia tego używamy w dość zawężonym znaczeniu rozumiejąc je jako swoistą zgodę na ...