Mit jaskini platońskiej.

Platon dzieli rzeczywistość na dwie sfery: idealną i materialną. Świat idei jest niezmienny, wiecznotrwały i dobry, natomiast świat materialny jest niedoskonały, ograniczony, zmienny, niekompletny. Człowiek postrzega jedynie rzeczywistość materialną będącą cieniem, odbiciem idealnej. Możliwości poznawcze człowieka są zatem ograniczone, bowiem prawdziwy świat istnieje poza tym, co człowiek postrzega zmysłowo. Ludzie mają w sobie pierwiastek idealny- jest nim ludzka dusza: wieczna, niezniszczalna i niematerialna. Dusza istniała jeszcze przed narodzinami człowieka, potem została uwięziona w ciele, które stanowi jej grób, więzienie. Jedynym celem duszy jest śmierć człowieka i jej powrót do świata idei. Dusze posiadały prawdziwą wiedzę o ideach, ale w drodze do ciała ją utraciły. Człowiek może sobie przypomnieć tą ideę poprzez studiowanie samego siebie. Dobro, wg Platona, to pamięć o ideach. Zło natomiast to brak tej pamięci (zło wynika z niewiedzy). Wg Platona świat stworzył Wielki Demiurg (wielki stwórca). Wzorował się na ideach, ale świat stworzył z materii.

Dodaj swoją odpowiedź
Politologia

Ontologia Platona

Rozdział I


„To, co nadaje prawdę przedmiotom poznania a
poznającemu daje moc poznawania, nazywaj Ideą Dobrą”
Platon, Państwo ks. II

1.1. Uwagi wstępne

Humanistyczny prąd filozoficzny, który rozp...

Język polski

Materiał do sprawdzianu z biblii i mitologii

BIBLIA
1. Przyczyny popularności Biblii:
- źródło prawdy dla wierzących,
- zaspokaja ludzką ciekawość na temat początków świata i życiu pierwszych ludzi,
- zawiera prawdy moralne, ma charakter dydaktyczny,
- inspiracj...

Filozofia

Filozofowie i filozofie

Pierwsze koncepcje filozoficzne pojawiły się w koloniach greckich około VII-VI w. pne. Początkowo rozpatrywano zagadnienia związane z powstaniem i naturą świata, dlatego etap ten nazywany jest filozofią przyrody. Przedstawiciele tego okresu ...

Filozofia

Filozofowie i filozofie

Pierwsze koncepcje filozoficzne pojawiły się w koloniach greckich około VII-VI w. pne. Początkowo rozpatrywano zagadnienia związane z powstaniem i naturą świata, dlatego etap ten nazywany jest filozofią przyrody. Przedstawiciele tego okresu ...

Język polski

Jaskinia Platona

Jaskinia Platona jest to metaforyczne przedstawienie ludzi w ziemskim świecie oraz wpływ idei na ten świat. Obraz ten przedstawiony jest w jednym z platońskich dialogów pod tytułem "Politea" (nazywanym również Państwem) w VII księdze. Prze...