Dwudziestolecie Miedzywojenne

Dwadzieścia lat między dwiema wojnami światowymi to nie tylko czas ogromnego rozwoju cywilizacyjnego, mediatyzacji i demokratyzacji społeczeństwa, unowocześnienia technicznego, wzrostu roli kobiet, czy rewolucyjnych teorii naukowych Einsteina i Freuda. To także okres, który miał ogromy wpływ na literaturę polską – niektórzy teoretycy i badacze literatury twierdzą, że dwudziestolecie zmieniło sposób patrzenia na kulturę. Choć jest to krótki czas, to obfituje w wydarzenia zarówno historyczne, jak i artystyczne, filozoficzne czy literackie.

Analizując lata 1918-1939 można przyjrzeć się narodzinom nowych nurtów myślowych, można prześledzić wpływ, jaki na naszą rodzimą twórczą miały główne tendencje Europy XX-lecia międzywojennego (behawioryzm, freudyzm, egzystencjalizm, pragmatyzm, katastrofizm) czy nurty w poezji (ekspresjonizm, futuryzm, dadaizm, nadrealizm, neoklasycyzm), a w końcu można poszperać w życiorysach tak barwnych osób, jak Pablo Picasso, Marcel Duchamp czy Salvador Dali.

Dwudziestolecie zaspokoiło gusta czytelnicze nawet najbardziej wybrednych odbiorców. Wielbiciele realizmu od Marii Dąbrowskiej otrzymali kilkusetstronicową sagę rodzinną Noce i dnie, introwertyczni samotnicy cierpiący na manię prześladowczą i nerwicę mogli usłyszeć opowieść Franza Kafki Proces, a wszyscy ci, którzy w literaturze poszukują zabawy , a groteska jest dla nich chwilą ucieczki przed problemami świata zewnętrznego – mogli sięgnąć po powieść Witolda Gombrowicza Ferdydurke.
Epoka zasługuje na dokładną analizę nie tylko ze względu na rolę, jaką odegrała w podnoszeniu się ludzi po traumie I wojny światowej, odnajdywaniu się ich w nowej sytuacji niepodległej Polski
, ale także na specyfikę rodzimego życia artystyczno-literackiego, które osiągnęło poziom od lat utrzymywany we Francji czy Włoszech. Nie bez przyczyny znany historyk literatury Andrzej Zawadzki stwierdził w swej syntezie epoki Dwudziestolecie literackie: Nigdy przedtem i nigdy potem nie zdarzył się w polskiej kulturze fenomen tak bujnego życia literackiego.
Mapa serwisu:

* Dwudziestolecie międzywojenne - wiadomości wstępne
o Narodziny epoki
o Nazwa epoki
o Podział chronologiczny epoki
o Kalendarium polskiej literatury międzywojennej
o Kalendarium światowej literatury międzywojennej
* Dwudziestolecie międzywojenne a Młoda Polska
o Dwudziestolecie międzywojenne a Młoda Polska
* Tło historyczne dwudziestolecia międzywojennego
o Europa między wojnami
o Lata dwudzieste w Polsce
o Lata trzydzieste w Polsce
o Kalendarium dwudziestolecia miedzywojennego w Polsce
o Kalendarium dwudzestolecia międzywojennego na Świecie
* Nowe tendencje w literaturze XX wieku
o Ekspresjonizm
o Futuryzm
o Formizm
o Dadaizm
o Surrealizm (nadrealizm)
o Neoklasycyzm
o Kreacjonizm
o Psychologizm
o Realizm magiczny
* Awangardowe ugrupowania poetyckie międzywojnia
o Skamander
o Futuryści
o Awangarda Krakowska
o Awangarda Lubelska (tzw. Druga Awangarda)
o Żagary
o Kwadryga
* Filozofia dwudziestolecia międzywojennego
o Egzystencjalizm
o Pragmatyzm
o Katastrofizm
o Fenomenologia
* Światopogląd dwudzestolecia międzywojennego
o Psychologia w dwudziestoleciu miedzywojennym
o Freudyzm
o Behawioryzm
o Ideologia komunistyczna i faszystowska
o Teoria względności Einsteina
* Życie społeczno - kulturalne dwudziestolecia międzywojennego
o Kino dwudziestolecia międzywojennego
o Kabaret dwudziestolecia międzywojennego
o Teatr i dramaturgia dwudziestolecia miedzywojennego
o Nauka i wynalazki w dwudziestoleciu międzywojennym
o Sport w II Rzeczpospolitej
o Kalendarium kina dwudziestolecia międzywojennego
* Główne kierunki w sztuce plastycznej lat 20. i 30.
o Kubizm
o Abstrakcjonizm
o Dadaizm i surrealizm
o Ekspresjonizm
o Sztuka meksykańska
* Główne gatunki literackie uprawiane w dwudziestoleciu międzywojennym
* Krytyka literacka dwudziestolecia międzywojennego
o Główni przedstawiciele krytyki literackiej - Boy -Żeleński i Irzykowski
o Literaturoznawstwo dwudziestolecia miedzywojennego
o Czasopiśmiennictwo dwudziestolecia międzywojennego
* Ośrodki życia kulturalnego w II Rzeczypospolitej
o Warszawa
o Kraków
o Pozostałe miejscowości
* Znaczenie dwudziestolecia międzywojennego
* Bibliografia
* Literatura powszechna – ogólna charakterystyka
o Niemcy - literatura międzywojnia
o Anglia - literatura międzywojnia
o Francja - literatura międzywojnia
o Rosja - literatura międzywojnia
o Stany Zjednoczone - literatura międzywojnia
o Czechy - literatura międzywojnia
* Proces Franza Kafki
o Streszczenie Procesu Franza Kafki
o Szczegółowe streszczenie Procesu
o Proces - geneza
o Proces - problematyka
o Interpretacje Procesu
o Egzystencjalizm w Procesie
o Proces - plan wydarzeń
o Proces jako powieść parabola
o Józef K. - charakterystyka
o Proces jako powieść absurdu
o Problem winy niezawinionej w Procesie
o Źródła tragizmu bohatera powieści F. Kafki Procesu
* Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa
o Streszczenie Mistrza i Małgorzaty
o Charakterystyka grupy Wolanda
o Obraz Moskwy i jego mieszkańców w Mistrzu i Małgorzacie
o Alternatywne dzieje Poncjusza Piłata
* Literatura polska - ogólna charakterystyka
* Leopold Staff
o Kowal Leopolda Staffa
o Deszcz jesienny – Leopolda Staffa
o Przedśpiew Leopolda Staffa
o Kartoflisko Leopolda Staffa
o Ars poetica - analiza i interpretacja
o Wysokie drzewa - analiza i interpretacja
o Curriculum vitae - analiza i interpretacja
* Konstanty Ildefons Gałczyński
o Serwus, madonna - Konstanty Ildefons Gałczyński
o Opracowanie Końca świata
o Analiza i interpretacja wiersza Kryzys w branży szarlatanów
o Analiza i interpretacja Strasnej zaby
* Maria Pawlikowska - Jasnorzewska
o La précieuse - Maria Pawlikowska - Jasnorzewska
o Analiza i interpretacja wiersza Miłość Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej
o Płyty Carusa (fragmenty) - opracowanie cyklu
o Biografia Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
* Bruno Jasieński
o Bruno Jasieński - życiorys
o JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
o But w butonierce Bruno Jasieński
o Omówienie - Nuż w bżuhu. 2 jednodńuwka fururystuw
o DO NARODU POLSKIEGO. MANIFEST W SPRAWIE NATYCHMIASTOWEJ FUTURYZACJI ŻYCIA
o MANIFEST W SPRAWIE POEZJI FUTURYSTYCZNEJ
o MANIFEST W SPRAWIE KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ
* Jarosław Iwaszkiewicz
o Streszczenie Ikara
o Analiza i interpretacja Powrotu Jarosława Iwaszkiewicza
o Źródło Aretuzy - Jarosław Iwaszkiewicz
o Erotyk - Jarosław Iwaszkiewicz
* Antoni Słonimski
o Antoni Słonimski - życiorys
o Credo Antoni Słonimski
o Smutno mi Boże - Antoni Słonimski
* Kazimierz Wierzyński
o Kazimierz Wierzyński - życiorys
o Kufer - Kazimierz Wierzyński
o Zielono mi w głowie - Kazimierz Wierzyński
o Motto - Kazimierz Wierzyński
* Julian Przyboś
o Julian Przyboś – życiorys
o Julian Przyboś "Póki my żyjemy" - opracowanie
o Norte Dame - analiza i interpretacja
o Z Tatr - analiza i interpretacja
o Widzenie katedry w Chartres - analiza i interpretacja
* Julian Tuwim
o Wiosna. Dytyramb - Juliana Tuwima
o Sitowie - Juliana Tuwima
o Ranyjulek Juliana Tuwima
o Opracowanie Balu w operze
o Julian Tuwim - Rzecz czarnoleska
o Do krytyków - analiza i interpretacja
o Prośba o piosenkę - analiza i interpretacja
o Mieszkańcy - analiza i interpretacja
o Sokrates tańczący - analiza i interpretacja
* Józef Czechowicz
o Sam - Józef Czechowicz - opracowanie
o Na wsi - Józef Czechowicz
o Ze wsi - Józef Czechowicz
o Modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
o Żal - analiza i interpretacja
* Bolesław Leśmian
o Bolesław Lesmian - życiorys
o Dwoje ludzieńków - analiza i interpretacja
o Topielec - Bolesława Leśmiana
o W malinowym chruśniaku Bolesława Leśmiana
o Dziewczyna Bolesława Leśmiana
o Pan Błyszczyński - analiza i interpretacja
o Urszula Kochanowska - analiza i interpretacja
o Szewczyk - Bolesława Leśmiana
o Dusiołek - analiza i interpretacja
* Inni pisarze i poeci dwudziestolecia międzywojennego
o Juliusz Kaden-Bandrowski - życie i twórczość
o Kazimiera Iłłakowiczówna - życie i twórczość
o Tadeusz Peiper - życie i twórczość
o Aleksander Wat - życie i twórczość
o Adam Ważyk - życie i twórczość
o Józef Wittlin - życie i twórczość
o Emil Zegadłowicz - życie i twórczość
* Sanatorium pod Klepsydrą Bruno Schulza
o Sanatorium pod klepsydrą streszczenie
o Narracja w Sanatorium pod Klepsydrą
o Kreacja przestrzeni w Sanatorium pod klepsydrą
o Czas jako ważny element świata przedstawionego w Sanatorium pod Klepsydrą
* Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej
o Streszczenie Cudzoziemki
o Róża - charakterystyka
o Budowa Cudzoziemki
o Wartości artystyczne Cudzoziemki
* Granica Zofii Nałkowskiej
o Granica - geneza
o Charakterystyka Zenona Ziembiewicza
o Krótkie streszczenie Granicy
o Streszczenie szczegółowe Granicy
o Granica - znaczenie tytułu
o Kariera Zenona Ziembiewicza
o Jakich argumentów należy użyć dla obrony lub oskarżenia Zenona Ziembiewicza
o Budowa Granicy
o Charakterystyka Elżbiety Bieckiej
o Obraz społeczeństwa polskiego w Granicy
o Charakterystyka Justyny Bogutówny
* Ferdydurke Witolda Gombrowicza
o Szczegółowe streszczenie Ferdydurke
o Ferdydurke - forma jako wynik relacji międzyludzkich
o Charakterystyka Józia
o Charakterystyka Miętusa
o Co oznacza tytuł Ferdydurke?
o Profesor Pimko - charakterystyka
o Ferdydurke - niedojrzałość
o „Ferdydurke” jako powieść awangardowa
o Pylaszkiewicz (Syfon) - charakterystyka
o Ferdydurke - interpretacja zakończenia
o Symboliczne znaczenie takich terminów jak „pupa”, „gęba” i „łydka”
o „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i „Lekcji łaciny” Zbigniewa Herberta - analiza porównawcza
o Krótkie streszczenie Ferdydurke
* Czesław Miłosz
o Czesław Miłosz - życiorys
o Obłoki - Czesław Miłosz
* Przedwiośnie Stefana Żeromskiego
o Przedwiośnie - geneza
o Dzieje Cezarego Baryki
o Szczegółowe streszczenie Przedwiośnia
o Charakterystyka Seweryna Baryki
o Przedwiośnie - obraz rewolucji
o Proces dojrzewania ideowego Cezarego Baryki
o Trzy koncepcje naprawy Rzeczpospolitej zawarte w "Przedwiośniu"
o Przedwiośnie - streszczenie
o Mit szklanych domów
o Koncepcja Szymona Gajowca
o Koncepcja Antoniego Lulka (komunistyczna)
* Jan Lechoń
o Jan Lechoń - życiorys
o Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza i interpretacja
o Herostrates - analiza i interpretacja
* Szewcy Witkacego
o Streszczenie Szewców
o Obraz rewolucji i sytuacji współczesnego człowieka w Szewcach
o Teoria Czystej Formy w Szewcach
o Warstwy społeczne i relacje między nimi w Szewcach S. I. Witkiewicza
o Szewcy - nawiązania do „Wesela” Wyspiańskiego
* Sklepy cynamonowe Bruno Schulza
o Streszczenie Sklepów cynamonowych
o Narracja Sklepów cynamonowych
o Elementy autobiograficzne w Sklepach cynamonowych
o Znaczenie symboliczne księgi
* Panny z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza
o Streszczenie lektury Panny z Wilka
o Panny z WIlka - problematyka
* W małym dworku Witkacego
o „W małym dworku” - streszczenie
o Geneza dramatu „W małym dworku”
o Problematyka dramatu „W małym dworku”
o „W małym dworku” a Czysta Forma
o bibliografia

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Dwudziestolecie Miedzywojenne w pytaniach i odpowiedziach- zagadnienia maturalne!

1.Zaprezentuj grupy poetyckie międzywojnia

Skamander
Julian Tuwim, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz. Współpracowali: Kazimiera Iłłakiewiczówna, Maria Pawlikowska- Jasnorzewska, Jerzy Li...

Język angielski

wymien wszystkie kraje sasiadujace z ll rzeczposlpolitej . podkreslnte z nich z ktorymi urzymywala ona dobre stosunki dyplomatyczne przez cale dwudziestolecie miedzywojenne. od 1 do 7

wymien wszystkie kraje sasiadujace z ll rzeczposlpolitej . podkreslnte z nich z ktorymi urzymywala ona dobre stosunki dyplomatyczne przez cale dwudziestolecie miedzywojenne. od 1 do 7...

Język polski

Dwudziestolecie międzywojenne

Dwudziestolecie międzywojenne


W czasie dwudziestolecia powstało większość obecnie istniejących państw.
Pierwsze lata okresu upłynęły na sporach, często zbrojnych o wytyczenie granic. 28 czerwca 1919 podpisano traktat we...

Historia

Dwudziestolecie międzywojenne - sytuacja w Polsce

Dwudziestolecie międzywojenne

I. Walka o granice terytorium Polski
Po I wojnie światowej funkcjonowały w Polsce różne koncepcje składu narodowościowego i kształtu kraju. Endecja, czyli Narodowa Demokracja, chciała postępować ...

Język polski

Dwudziestolecie międzywojenne

Dwudziestolecie międzywojenne

I. Wpływ 1918 r. na literaturę polską.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę i zmienione warunki polityczne wpłynęły na ideowe i artystyczne oblicze literatury. Zmieniają się głoszone id...