Rewolucja Francuska

5 maja 1789 r. – uroczyste otwarcie Stanów Generalnych;
17 czerwca 1789 r. – stan trzeci ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym;
9 lipca 1789 r. – ZN przekształca się w Narodowe Zgromadzenie Ustawodawcze (Konstytuanta);
14 lipca 1789 r. – zdobycie Bastylii;
4-5 sierpnia 1789 r. – reformy: zniesienie przywilejów stanowych, podatkowych szlachty, obowiązków feudalnych dotyczących chłopa lecz nie ziemi, którą uprawia, ogłoszono równość obywateli wobec prawa;
26 sierpnia 1789 r. – uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela (głosiła: suwerenność ludu, równość obywateli wobec prawa, tolerancję religijną, swobodę słowa i prasy, prawo do wolności, własności, braterstwa, opierania się uciskowi);
1790 r. Reformy Konstytuanty – zniesiono ustrój cechowy, zlikwidowano cła wewnętrzne, przeprowadzono nowy podział administracyjny kraju, wprowadzono nowy system miar i wag, opodatkowano szlachtę i duchowieństwo, państwo przejęło na własność dobra kościelne, podporządkowano duchowieństwo władzom państwowym, duchowni mieli przysięgać na konstytucję i otrzymywać wynagrodzenie od państwa;
czerwiec 1791 r. – król próbuje uciec do Belgii by zyskać pomoc przeciw rewolucji, ale go złapali;
3 września 1791 r. – uchwalono konstytucję, początek monarchii konstytucyjnej, wprowadzono cenzus majątkowy, władza ustawodawcza: Legislatywa, wykonawcza: król;
kwiecień 1792 r. – wybuch wojny Francja-Austria, później przyłączają się Prusy;
10 sierpnia 1792 r. – powstaje nowy zarząd Paryża: Komuna, obalenie króla przez lud i wsadzono go do więzienia, przekazanie władzy wykonawczej Radzie pod przewodnictwem Dantona;
22 września 1792 r. – Konwent uchwala zniesienie monarchii i ustanowienie republiki;
21 stycznia 1793 r. – ścięcie Ludwika XVI;
1793 r. – zawiązanie przeciwko Francji koalicji Anglii, Austrii, Prus, Hiszpanii, Holandii i państw włoskich, wybucha kontrrewolucyjne powstanie w Wandei bardzo brutalnie stłumione;
5 kwietnia 1793 r. – utworzono Komitet Ocalenia Publicznego (na czele Danton);
2 czerwca 1793 r. – jakobini dokonują przewrotu i aresztują przywódców żyrondystów w Konwencie;
24 czerwca 1793 r. – jakobiński Konwent uchwala konstytucję (nienaruszalność prawa własności, wprowadzono powszechne prawo wyborcze, państwo ma zapewnić oświatę swym obywatelom, dać zajęcie bezrobotnym, pomóc biednym, przyjęta została przez referendum, miała wejść w życie po zakończeniu wojny);
10 października 1793 r. – proklamacja terrorowa, pretekst do wprowadzenia terroru daje jakobinom zabójstwo J.P. Marat’a przez Charlottę Cordayle, aby przyspieszyć postępowania sądowe powołano Trybunał Rewolucyjny (dwa możliwe wyroki: uniewinnienie lub gilotyna);
27 lipca (9 thermidora) 1794 r. – Fauche i Barra, jakobini zagrożeni aresztowaniami przeprowadzili zamach stanu, Robespierre został aresztowany, a potem ścięty;
sierpień 1795 r. – Konstytucja Roku III, gwarantuje władzę siłom umiarkowanym i centrowym, wprowadzono cenzus i pośrednie prawo wyborcze, dwustopniowe wybory do dwuizbowego sejmu (Rada Starszych, Rada Pięciuset, mogły się blokować), władzę wykonawczą stanowi 5 osobowy Dyrektoriat;
5 października 1795 r. – powstanie w Paryżu stłumione przez Napoleona Bonaparte;
marzec 1796 r. – „sprzysiężenie równych” zawiązany przez Babeuf, tendencje socjalistyczne (zniesienie własności prywatnej i równość społeczna), szybko wykryte i wszyscy zgilotynowani;
1797 r. – traktat pokojowy w Campo Formio z Austrią;
9 listopada (18 brumaire’a) 1799 r. – Bonaparte obala rządy Dyrektoriatu i wprowadza własną władzę dyktatorską;

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Rewolucja Francuska.

Wielka rewolucja Francuska przyniosła feudalnej Francji i Europie potężne wstrząsy, które rozpoczęły lawinę wydarzeń i przemian zmieniających polityczne i społeczne oblicze samej Francji i całego kontynentu.
Zanim przyszedł pamię...

Historia

Wielka rewolucja francuska.

Wielka rewolucja Francuska przyniosła feudalnej Francji i Europie potężne wstrząsy, które rozpoczęły lawinę wydarzeń i przemian zmieniających polityczne i społeczne oblicze samej Francji i całego kontynentu.
Zanim przyszedł pamięt...

Historia

REWOLUCJA FRANCUSKA 1789 - 1799

REWOLUCJA FRANCUSKA 1789 - 1799.

Rewolucję francuską cechuje uniwersalizm, jakiego brakowało wszystkim innym licznym wstrząsom Europy. Było to rzeczywiście wydarzenie, kóre nadało slowu " rewoluc...

Historia

Rewolucja francuska

Rewolucja Francuska 1789-1799

Na początku XVIII w. Francja była jednym z największych państw europejskich. Liczyła około 23 mln mieszkańców. Miała dobrze rozwinięty przemysł i handel, a jej władcy byli jednymi z pierwszych w Eur...

Historia

Rewolucja Francuska, Przyczyny rewolucji,

„Człowiek rodzi się wolny, ale wszędzie żyje w okowach”

Myśli podobne do tej rozważane przez myślicieli w Europie w ciągu XVIII w. To było interesujące - i jakżeż bezpieczne - dyskutować o przekształcaniu społeczeństwa. ...

Historia

Rewolucja francuska w skrócie

Rewolucja francuska obaliła monarchię we Francji pod hasłem - wolność, równość i braterstwo, odparła też interwencji wrogiej wobec niej Europy. Zaczęła się nowa epoka, okupiona ogromem ludzkiej krwi i cierpienia.Wiel...