Andrzej Bursa.

Bursa Andrzej (1932-57)- poeta, prozaik, dramaturg, publicysta. Legenda pokolenia 56. Studiował bułgarystykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W lutym 1952 roku poślubił Ludwikę Szemiot, studentkę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W tym samym roku urodził się ich jedyny syn Michał. W 1957r. był reporterem w ,,Dzienniku Polskim”. Zmarł nagle 15 listopada 1957 roku, w wieku dwudziestu pięciu lat, na skutek wrodzonego niedorozwoju aorty(choroba serca). Debiutował w 1954r. w ,,Życiu Literackim” wierszem Głos w dyskusji o młodzieży- gwałtownym oskarżeniem dorosłych o zakłamanie. Wyd. książkowe utworów Bursa ukazało się pośmiertnie w 1958r.(Wiersze), następne w 1969r.(Utwory Wierszem i Prozą). Pośmiertnie został poeta wyróżniony nagrodą Listopada Poetyckiego. We wczesnych utworach, utrzymanych w tradycyjnej poetyce, pojawiła się tęsknota za szczęśliwym harmonijnym czasem dzieciństwa(Fiński nóż). Późniejsze wiersze są przede wszystkim wyrazem gwałtownego buntu przeciw zakłamaniu i okrucieństwu świata(Nauka Chodzenia), jałowości życia(Kasjer), miłości(Trzynastoletnia), mitom narodowym(Wernyhora) i literatury(Poeta). Bursa drwił, prowokował brutalnością, makabrycznością obrazów i wulgarnym słownictwem. Początkowa skłonność do kreowania nadrealistycznych wizji stopniowo ustąpiła miejsca naturalizmowi. Brzydkie odrażające obrazy pol. rzeczywistości przeczyły propagandowym mitom. Bursa był też autorem groteskowo-makabrycznej prozy(powieść Zabicie ciotki i krótki tekst Ze sposobów znęcania się nad gośćmi niskiego wzrostu) i dramatów(najlepszy: Zwierzęta hrabiego Caliostro). Być może za gniewem i buntem kryła się tęsknota za światem prawdziwych wartości- pod konie życia napisał utwory afirmujące miłość(Luiza), odpowiedzialność życiową(Święty Józef) i sztukę(Obrona Żebractwa)

W ciągu swego życia Andrzej Bursa zdążył opublikować w różnych czasopismach trzydzieści siedem wierszy, opowiadania, skecz sceniczny ,,Rozmowy chłopskie” oraz wystawił sztukę pt. ,,Karbunkuł” Jego sława urosła dopiero po śmierci.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Andrzej Bursa - biografia.

Bursa Andrzej (1932-57)- poeta, prozaik, dramaturg, publicysta. Legenda pokolenia 56. Studiował bułgarystykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W lutym 1952 roku poślubił Ludwikę Szemiot, studentkę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W tym sam...

Język polski

Andrzej Bursa

Bursa Andrzej (1932-57)- poeta, prozaik, dramaturg, publicysta. Legenda pokolenia 56. Studiował bułgarystykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W lutym 1952 roku poślubił Ludwikę Szemiot, studentkę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W tym sam...

Język polski

Zgaśnij Księżycu - Andrzej Bursa - analiza i interpretacja wiersza

Andrzej Bursa tworzył głównie w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XXw. Gdy wybuchła wojna miał zaledwie siedem lat. Wcześnie przyszło mu zmierzyć się z nieszczęściem i otaczającą go śmiercią. Niewidzialna granica podzieliła ...

Język polski

Siedem polskich grzechów głównych, czyli krótkie rozważania o byciu Polakiem. Andrzej Bursa "Modlitwa dziękczynna z wymówką".

Andrzej Bursa
"Modlitwa dziękczynna z wymówką"

Nie uczyniłeś mnie ślepym
Dzięki Ci za to Panie

Nie uczyniłeś mnie garbatym
Dzięki Ci za to Panie

Nie uczyniłeś mnie dziecięciem alkoholik...

Język polski

Ile lat ma Andrzej Bursa?

Ile lat ma Andrzej Bursa?...