Biznesplan - restauracja.

Spis treści:

1. Cel przedsięwzięcia
2. Charakterystyka przedsiębiorstwa
3. Charakterystyka oferowanych usług

a) zakres usług
b) cechy oferowanych usług
c) atrakcyjność usług

4. Pozyskanie klientów
5. Organizacja

a) skład personelu
b) prawa i obowiązki personelu
1.Cel przedsięwzięcia

Głównym celem restauracji jest osiągnięcie zysku w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej poprzez:

- Zaspokojenie określonych potrzeb klientów
- Pozyskanie nowych klientów
- Zapoznanie klientów z tradycyjnymi potrawami regionu pomorskiego

2.Charakterystyka przedsiębiorstwa

- Nazwa restauracji:
- Data rozpoczęcia działalności:
- Lokalizacja:
- Rodzaj działalności: usługi gastronomiczne
- Zasięg rynku: turyści krajowi i zagraniczni
- Źródła finansowania: fundusze własne


3.Charakterystyka oferowanych usług

a) zakres usług:
- doskonałe wyżywienie
- możliwość wynajęcia lokalu wraz z obsługą
- profesjonalna organizacja przyjęć, bankietów, wesel
- organizacja ognisk i zabaw na świeżym powietrzu

b) cechy oferowanych usług:
- szybka, profesjonalna i przyjazna obsługa
- szeroki zakres usług
- wyśmienita jakość serwowanych dań
- konkurencyjne ceny

c) atrakcyjność usług:
- niepowtarzalna lokalizacja
- nowoczesny styl, komfort i wygoda użytkowanych pomieszczeń


4.Pozyskanie klientów

- ogłoszenia w prasie lokalnej, ulotki, plakaty
- obniżki i promocje dla stałych klientów
- uwzględnianie życzeń i zażaleń klientów


5.Organizacja

a) skład personelu:
- właściciel
- kierownik sali
- kucharz
- barman
- dwóch kelnerów
- sprzątaczka

b) prawa i obowiązki personelu:
- właściciel – prowadzenie księgowości lokalu, zaopatrywanie
- kierownik sali – utrzymanie ładu i porządku, kontrola nad pozostałymi pracownikami, prowadzenie listy rezerwacji, pozyskiwanie klientów
- kucharz – przygotowywanie posiłków gorących, utrzymanie porządku w kuchni
- barman – przygotowywanie napojów, także alkoholowych, oraz deserów
- kelnerzy – przyjmowanie, przekazywanie i roznoszenie zamówień
- sprzątaczka – utrzymanie porządku na sali i w toaletach

Dodaj swoją odpowiedź
Podstawy przedsiębiorczości

Restauracja - biznesplan

BIZNESPLAN

" Struktura biznesplanu " :

1. Streszczenie planu.
2. Charakterystyka przedsięwzięcia.
3. Analiza rynku.
4. Strategia marketingowa.
5. Profil produkcji i sprzedaży.
6. Zarządzanie firmą.
7. ...

Podstawy przedsiębiorczości

Biznesplan hotelu "Palace Hotel"

1. Streszczenie
2. Opis przedsięwzięcia
2.1. Dane przedsiębiorstwa
2.1.1. Dane hotelu
2.1.2. Wspólnicy
2.1.3. Pozycja finansowa inwestora
2.2. Podstawowe cele działalności
2.3. Oferowane usługi
2.4. Form...