II Wojna Światowa

PRACA W ZAŁĄCZNIKU W FORMIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Sprawdzian II Wojna Światowa

WYDARZENIA:
Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki – 6 i 9.08.45
Kapitulacja Warszawy - 28 września 1939
Atak Niemiec na ZSRR - 22 czerwca 1941
Bitwa w rejonie Wizny – 7-10.09.1939
Bitwa o Anglię - 10 lipca do 31...

Historia

I wojna światowa - przyczyny, przebieg, skutki.

I WOJNA ŚWIATOWA-przyczyny wybuchu,przebieg,skutki.

WSTĘP:
I wojna światowa (1914?18) był to pierwszy konflikt zbrojny w skali światowej, burzący układ stosunków politycznych po kongresie wiedeńskim.Jej ośrodek znajdował się...

Historia

II wojna światowa ocena

II wojna światowa
Ocena kompanii wrześniowej

1 września 1939 r. Wybuchła największa wojna w dziejach świata – II wojna światowa- która trwała niemal 6 lat. Uczestniczyło w niej 61 państw, liczba zmobilizowanego wojska wy...

Historia

II wojna światowa

II wojna światowa to największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945. W II wojnie światowej wzięło udział 61 państw. Działania wojenne na olbrzymia skale prowadzono w Europie, Afryce i A...

Historia

I wojna światowa .

WSTĘP

I wojna światowa była konfliktem zbrojnym mającym miejsce od 28 lipca 1914 – 11 listopada 1918 roku, pomiędzy Ententą , w której w skład wchodziła Wielką Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Japonia oraz Włochy od 1915 i Sta...

Historia

I wojna światowa.

Trójporozumienie- sojusz Francji, Rosji, Wielkiej Brytani (ententa)
Trójprzymierze (1879)- sojusz Niemiec, Austro-Węgier i Włoch (1882)
►Rywalizacja głównych potęg europejskich o wpływy polityczne i gospodarcze groziła wybuchem wo...