Świat godzien pochwały na podstawie Hymnu św. Franciszka.

Świat godzien pochwały ukazany w hymnie św. Franciszka, to świat stworzony przez Boga, nie zmieniony przez człowieka. W świecie idealnym ludzie żyją pobożnie i w zgodzie z naturą.

Franciszek ukazując świat godzien pochwały, chwali słońce, księżyc, gwiazdy i inne dary od Boga, nazywając je naszymi braćmi i siostrami. Dziękuje Panu za to, że słońce świeci jasno i promiennie, za to że „dzień stwarza”. Święty chwali stwórcę za takie siły natury jak wiatr, powietrze, woda, ogień. Podziwia czystość i pożyteczność wody, siłę ognia który rozjaśnia noc. Nie zapomina także o matce ziemi „Która nas żywi i chowa”. Właśnie taki jest świat godzien pochwały, według św. Franciszka. Świat naturalny, w którym Bóg rządzi poprzez siły przyrody.

W swojej wizji idealnego i harmonijnego świata, Franciszek nie zapomniał także o ludziach. Święty uważa, że należy wybaczać sobie winy dla miłości stwórcy. Ludzie powinni znosić słabość i utrapienie, a także żyć w pokoju, by zostać nagrodzonym po śmierci przez Boga. Święty Franciszek uważa, że śmierć jest czymś strasznym tylko dla ludzi grzesznych. Natomiast ci, którzy żyli w zgodzie z Panem, nie powinni się obawiać „Bowiem śmierć wtóra zła im nie uczyni”.

Tak więc świat godzien pochwały według hymnu św. Franciszka to świat w którym ludzie żyją w harmonii z naturą, Bogiem, oraz ze sobą nawzajem. Świat w którym ludzie chwalą Stwórcę i służą mu z wielką pokorą.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Zestaw pytań i odpowiedzi na maturę ustną z polskiego

STAROŻYTNOŚĆ
1.Obecność tradycji antycznej i biblijnej w języku i literaturze.
Epoka Starożytności (Antyk i Biblia) choć skończyła się XV wieków temu (upadek Konstantynopola) wciąż jest żywa i trwa z ludźmi przez te wszystki...

Język polski

Powtórka do matury - zagadnienia.

Literatura renesansowa nie stworzyła osobowych ideałów, w jakie obfituje literatura średniowiecza. Natomiast to literatura towarzyszyła człowiekowi w życiu, ukazywała różne modele zgodne z duchem czasu, często miała charakter dydaktyczny...