Surowce Mineralne (sciaga)

Energetyczne
Węgiel kamienny: -zagłebie górnośląskie, obszar tego zagłębia ma kształt trójkąta, jego wierzchołkami są: Tarnowskie góry, Kszeszowice koło Krakowa, Ostrawa na Morawach. Obszar 5 tys. km2, z czego 4tys km2 leży w Polsce. –zagłębie dolnośląskie , powierzchnia 530km2 z czego 450km2 leży w Polsce, rejonami wydobycia były: okolice Wałbrzycha i nowej Rudy (ok. 150 lat temu) –zagłebie lubelskie, najmłodszy rejon wydobycia węgla w Poslce, pokłady tego węgla występują na obszarze 4tys 300 km2 w rejonie Lublina, Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego. W 1975r rozpoczęto budowe 1 doświadczalnej kopalni węgla w Bogdance koło Łęcznej.
Węgiel brunatny: Występowanie: okolica Turoszowa, Legnicy na ziemi Lubleskiej, w okolicy Bełchatowa, Rogoźna koło Łodzi, okolicach Konina, Turka, Cybinki, Gubina. REJONY WYDOBYCIA: -zagłebie koninskie (konin, Koło, Turek) –zagłebie turoszewskie –zagłębie bełchatowskie ----Węgiel ten jest wydobywany metodą odkrywkową(100-200m), jest surowcem mniej kalorycznym i bardziej kruchym. Nie przewozi się go na znaczne odległości.
Ropa naftowa: Wyst: pobrzeże Bałtyku, Kamień Pomorski, Karlino, na pn od przyladka Rozowie niż Wlkpol-Krosno Brańskie, Karpaty, Krosno, Jasło, Garlice
Gaz ziemny: Wyst: Zapadlisko podkarpackie, Lubaczów, Przemyśl, niż Wlkpol: Garki, Załeczne, Kraśnice. --- Jest to gaz wysoko metanowy
Metalicznych
a) rudy żelaza (limoryty, symoryty): Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Kielecko – Sandomierska, okolice Łęczycy (mało), Częstochowa, (rudy sprowadzamy z Ukrainy, Szwecji i Brazylii)
b) rudy cynku i ołowiu:(+ srebro i kadm): Wyżyna Śląska (Bukowno)
c) rudy miedzi: (+ srebro, nikiel, ołów, cynk, kobalt, wanad, molibden, selen) Lubińsko-Głogowskie zagłębie miedziowe, Bolesławiec, Polkowice, Iwiny, Sieroszowice
d) rudy niklu: Dolny Śląsk (okolice Ząbkowic Śląskich i Szklar)
chemicznych:
a) sól kamienna: Podkarpacie (Bochnia, Wieliczka – nie wydobywa się), Kujawy (Inowrocław, Kłodawa, Ciechocinek, Szubin, Janikowo, Wapno), okolice Pucka i Wejherowo (nie wydobywa się)
b) sól potasowa: Kujawy, okolice Pucka i Wejherowa
c) siarka: Nizina Sandomierska – Jeziurko, Tarnobrzeg, Staszów, Grzybów, Basznia Górna (wydobywanie odkrywkowe i komorowe); Polska jest na 5. Miejscu pod względem zasobności
d) baryty: Dolny Śląsk – Stanisław, Grzędy
POWSTAWANIE
Wegiel w karbonie 330-270 mln l.p.n.e. W goracym i wilgotnym klimacie . Obumireajaca na bagniskach
roślinność tropikalna obumierala i zostawala przykrywana osadami rzecznym (i tak kilka razy).
Dzieki warunka klimatycznym roślinność szybko odrastala. Przysypane piaskiem warstwy pod
wpływem dużego ciśnienia przechodzily proces zwęglania(zwęglania dużym ciśnieniu). Proces
zwęglania trwający mln lat doprowadzil do uwolniena się wody i substancji lotnych. Powstal w. Brunatny,
a jak dłużej się tak robilo to dochodzilo do zwrostu pierwiastka wegla i powstal w .kam.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Surowce mineralne - test - ściąga

Skorupa ziemska to górna, sztywna część litosfery. Jest ona zbudowana ze skał i minerałów. Minerały to pierwiastki w stanie wolnym i zw. chemiczne, które wytworzyły się w przyrodzie bez pomocy człowieka. Skały są to naturalnie powstał...

Chemia

Surowce i tworzywa - ściąga dla gimnazjum

Surowce mineralne-minerały i skały wykorzystywane
przez człowieka w różnych dziedzinach
życia. Minerały-pierwiastki w stanie wolnym i związki
chem. powstałe w przyrodzie. Skały-naturalne
skupiska minerałów. Skorupa ziemsk...

Geografia

Ściąga: leśnictwo, przemysł, elektrownie

Leśnictwo-to gałąż gospodarki obejmująca zagospodarowanie,pięlęgnowanie,ochronę użytkowanie i odnawianie lasów w celu stałęgo pozyskiwania drewna i innych produktów leśnych oraz wykorzystywania zdrowotnych i ochronnych wartosci lasu.Fu...

Ekonomia

Ściąga z ekonomii

EKOLOGIA jest złożeniem dwóch greckich słów „oikos” (miejsce życia, występowania) oraz „logos” (nauka). Termin ten oznacza badanie organizmów żywych w miejscu ich przebywania. Badania ekologiczne dotyczą zatem biologii organizmów ...

Geografia

Surowce energetyczne na świecie

SUROWCE ENERGETYCZNE NA ŚWIECIE – ŹRÓDŁA ENERGII

Zasoby naturalne wykorzystywane w przemyśle dzielimy na stałe, odnawialne oraz
nieodnawialne. Bez ograniczeń można korzystać z zasobów stałych pod warunkiem, że wybuduje si...