Charakterystyka Andrzeja Radka.

Charakterystyka Andrzeja Radka

Andrzej Radek urodził się i wychował w małe wsi, jaką był Pajęczyn Dolny. Pochodził on z biednej chłopskiej rodziny. Był on typowym wiejskim chłopcem, który uwielbiał się bawić oraz nabijanie się z nauczycieli. Jednak pewnego razu jeden z nauczycieli zaciekawił go nauką, co stało się punktem zwrotnym w jego życiu, ponieważ każdą wolną chwilę od tamtej pory spędzał nad książkami Pan Paluszkiewicz widząc jego starania postanawia posłać go do szkoły. Andrzej nie chcąc zawieść swojego nauczyciela pomimo niepowodzeń staje się wzorowym uczniem. Z czasem jednak postanawia udać się do szkoły w Klerykowie na dalsze kształcenie wybiera się tam pieszo jednak szczęście się do niego znów uśmiecha, ponieważ na swojej drodze spotyka szlachcica, który poszukuje taniego korepetytora dla swoich dzieci jak łatwo się domyśleć zostaje nim Andrzej, dzięki czemu stać go na własne utrzymanie. Jednak w szkole wdaje się w bójkę z, Tymkiewiczem który nabija się z jego chłopskiego pochodzenia I Gdyby nie to ze jeden z uczniów, jakim był Marcin został by wydalony ze szkoły. Radek nie był mu długo dłużny, ponieważ podał mu pomocną dłoń po stracie swojej ukochanej

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Andrzeja Radka "Syzyfowe prace"

Charakterystyka Andrzeja Radka. Dostałem za nią 6, zdobyłem 19/20 punktów w systemie oceniania prac (jak na teście gimnazjalnym). Pisana wg. punktów:
1. Opis postaci
2. Opis wyglądu
3. Cechy charakteru w wybranych sytuacjach
4...

Język polski

Charakterystyka Andrzeja Radka.

Który z bohaterów „Syzyfowych prac” jest Ci najbliższy i dlaczego? Charakterystyka wybranej postaci.

Ubogi, ale inteligentny, cichy, ale odważny - tak można by scharakteryzować Andrzeja Radka - jednego z bohaterów „Syzyfowych p...

Język polski

Charakterystyka Andrzeja Radka

Andrzej Radek jest jednym z bohaterów powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”. Andrzej pochodził z biednej rodziny, ze wsi Pajęczyn Dolny. Miał ciężkie dzieciństwo, które spędził na pasaniu świń i gęsi. Jędrek bardzo częst...

Język polski

Charakterystyka Andrzeja Radka

Jednym ze znaczących bohaterów książki Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace” jest Andrzej Radek, którego charakterystykę chciałabym przedstawić, gdyż postać Radka najbardziej pokazuje jak chęć posiadania wiedzy i samozaparcie w darze...

Język polski

Charakterystyka Andrzeja Radka.

Andrzej urodził się we wsi Pajęczyn Dolny. W bardzo biednej chłopskiej rodzinie. Ojciec jego pracował jako fornal. Mieszkali w czworakach w jednej izbie. Nie miał wesołego dzieciństwa, bardzo często spał pod gołym niebem, a w deszczowe no...